Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 1. 7. 1971)


Problém č. 181

Talip Ch. Amirov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)Kontrolná notácia: bKb5 Dg6 Sc3 Jg7 Pc5 d4 e5 f6 h3, čKd5 Vh5 Jg5 Pd6 h4 h6 – dvojťažka.

Po č. 174 konkuruje dnes Talip Ch. Amirov ďalšou svojou dvojťažkou. Okrem zdanlivej hry 1...Je4 2.Df7 mat treba si v nej všimnúť maty v dvoch zvodnostiach (zatiaľ ich neprezradíme) a riešení po obranách 1...J~, a 1...Je4! Riešiteľom sa iste bude páčiť hlavne blokovanie poľa po predĺženej obrane 1...Je4! Správne riešenie zašlite do 13 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 176 (Hlinka) z 27. 5. 1971. Zdanlivé hry 1...S:c3, d:c3, K:c3 2.Dh7, Dd7, Da3 mat viazne na 1...c5! Zvodnosť 1.Db6? hrozí 2.D:d4 mat, 1...S:c3, d:c3, K:c3 2.Db1, Dd8, Va3 mat viazne opäť na 1...c5! Biely zrejme musí tejto obrane zabrániť a preto riešenie je nasledovné: 1.Dc5 hrozí 2.D:d4 mat, 1...S:c3, d:c3, K:c3 2.Df5, Dd6, Da3 mat. Téma Z–33–38 spracovaná vo veľmi ekonomickej forme. Jedinou závadou je, že bJa1 hraje iba vo zvodnosti. 1.Db2? c5!, t. j. v problémovej terminológii je neekonomický (maximálne bolo možné získať 2 body).

* Fínsky problémový šachový zväz vypisuje tohto roku dva medzinárodné skladateľské turnaje: 1. Turnaj trojťažiek k 60. výročiu narodenia E. Wirtanena (rozhodcom je jubilant), 2. Duplexové dvojťahové pomocné maty – miniatúrky (t. j. možno použiť maximálne 7 kameňov). Rozhodcom druhej kategórie je známy problémista O. Kaila. V oboch kategóriách budú udelené tri ceny vo výške 30, 20 a 10 US dolárov. Úlohy treba zasielať do konca roka na adresu: Bruno Breider, Siuntionkatu 7, as, 21, Helsinki 51, Fínsko.


Vzad <<  >> Vpred