Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 9. 1971)


Problém č. 194

Ján Kročian, Myjava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)Kontrolná notácia: bKa8 Dg7 Sd5 Sf6 Jg5 Pf4 h3, čKf5 Ve1 Vg1 Sd1 Se3 Jg2 Jg8 Pe4 h4 – dvojťažka.

Kto si pamätá úlohu č. 162 z minulej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE a porovná ju s dnešnou prácou myjavského problémistu Jána Kročiana, iste zistí, aký je medzi nimi kvalitatívny rozdiel. Niet sa ani čomu diviť, veď autor na nej pracoval asi 6 mesiacov. V úlohe treba porovnať maty v zdanlivých hrách, vo zvodnosti a v riešení po obranách 1...S:f4 a 1...J:f4. Sú vždy rôzne (téma Z–32–26) a v každom variante je strategickým motívom blokovanie poľa. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 189 (Haring) z 26. 8. 1971. I. riešenie: 1.Vd5 tempo, 1...Jb7~ 2.Db2 mat. II. riešenie: 1.Vd7 tempo, 1...Jb7~ 2.S:g7 mat. III. riešenie: 1.Sa3 tempo, 1...Jb7~ 2.Sb2 mat. IV. riešenie: 1.a3 tempo, 1...Sb7~ 2.Ja2 mat. Tematické zvodnosti 1.Sd6?, Sc5? tempo, 1...Sb~ 2.Se5, Sd4 mat viaznu na 1...J:d6, J:c5! Pekná úloha (J. Vašičkanin, Hažin n/Cirochou). Téma Z–61–16, len škoda, že obe zvodnosti sú tak hrubo vyrátané (maximálne bolo možné získať 8 bodov).

* Autor problému č. 183 (Haring) z 15. 7. 1971 opravuje svoju úlohu nasledovne: bKg7 Da3 Va5 Vh6 Sb4 Sc4 Jb6 Jc5 Pd6 e6 f3 g3 (12), čKf5 Db1 Va2 Vb2 Sc2 Jb8 Pb7 d7 e5 e7 g5 h7 (12) – mat 2. ťahom. Riešenie sa nezmenilo, je 1.d:e7 hr. 2.Vf6 mat atď., pričom sa zamieňa mat po obrane 1...e4 v rôznych zvodnostiach.

Pozor. Preskúmajte korektnosť úlohy v rámci riešiteľskej súťaže. Za objavenie prípadných nekorektností vám započítame príslušné body, ktoré v konečnom poradí môžu byť rozhodujúce!


Vzad <<  >> Vpred