Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 11. 1971)


Problém č. 201

Suchbaatarin Sambuu, Mongolsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+6=16)Kontrolná notácia: bKd8 Vb2 Sa2 Sg5 Ja5 Jg8 Pb6 c6 e3 g4, čKd6 Pa6 e4 e6 f7 g6 – dvojťažka.

Ďalší originálny príspevok je tentokrát až z Mongolska. Jeho autorom je neznámy problémista, povolaním učiteľ. Niet sa ani čomu diviť, veď tento druh ušľachtilej zábavy bol donedávna v Mongolsku takmer neznámy. Z tohto hľadiska treba preto i dnešnú úlohu posudzovať. Jej obsahom sú zdanlivé hry 1...Kc5, Ke5, e5 2.Se7, Sf4, Se7 mat, zvodnosť a riešenie, v ktorých sa varianty zo zdanlivých hier zamieňajú (Z–33–36).

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 194 (Kročian) z 30. 9. 1971. Zdanlivé hry 1...S:f4, J:f4 2.Se6, S:e4 mat. Zvodnosť 1.J:e4? hrozí 2.Dg5 mat, 1...S:f4, J:f4 2.Dh7, Jd6 mat viazne na 1...K:f4! Preto 1.Jf3 hrozí 2.Dg5 mat, 1...S:f4, J:f4, K:f4 2.Jd4, J:h4, Dg4 mat, no aj 3 vedľajšie riešenia: 1.S:e4+, 1.Se6+ a 1.Se5 (max. 8 bodov získalo 11 riešiteľov!). Veľmi dobrá úloha, len škoda, vedľajších riešení, ktoré sa dajú odstrániť pridaním čPd6 (Z. Labai, Milanovce). Túto radu nášho čitateľa akceptoval nezávisle na nej aj autor úlohy. Podľa jeho listu čPd6 zabudol napečiatkovať, čo ho stálo pomerne draho – stratil 6 bodov. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy mimo rámca našej riešiteľskej súťaže.

Riešenie problému č. 195 (Beľčikov) zo 7. 10. 1971. Zdanlivé hry 1...Se4, De5 2.D:e4, Dg4 mat. Zvodnosť 1.h6? hrozí 2.Jh5 mat, 1...Sf3, De8 2.Jh3, Dd6 mat viazne na 1...Db5! Úlohu rieši iba 1.Jg4 hrozí 2.D:e3 mat, 1...Se4, De5, Vf3, Ve2, Jf5 2.Dh6, D:e5, Je2, Sg3, D:f5 mat. Zaujímavá téma (Z–32–46), len škoda, že maty po 1...Sf3 a 1...De8 vo zvodnosti 1.h6? vychádzajú aj v zdanlivých hrách (maximálne bolo možné získať 2 body).


Vzad <<  >> Vpred