Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 8. 1971)


Problém č. 187

prof. Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKg5 Db3 Se8 Pd7 f3, čKd4 Pd6 – dvojťažka.

Po č. 186 (A. N. Dikusarov: bKg1 Dh1 Vb6 Sd4 Jf2 Pa3 c5 e3 f4 (9), čKc4 Jf6 Pa5 (3) – mat 2. ťahom), ktorého riešenie ešte stále môžete zaslať, je dnešná miniatúrka už druhým súťažným problémom do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE a inou hodnotnou šachovou literatúrou. Obidve súťažné úlohy č. 186 a 187 sú ľahké, no pozor na prípadné nekorektnosti, ktoré obyčajne najviac ovplyvnia konečné poradie riešiteľov. Správne riešenia zašlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať aspoň dva body, ďalšie za prípadné nekorektnosti.

Riešenie problému č. 180 (Solarczyk) z 24. 6. 1971. Autorom zamýšľané riešenie: 1.D:f5 no okrem toho aj päť vedľajších riešení jazdcom: 1.J:e5, 1.Ja7, 1.Jb8, 1.Jd8 a 1.J:a5, ktoré úlohu úplne znehodnocujú. Oprava. V dlhodobej riešiteľskej súťaži by to znamenalo zisk 12 bodov! Odmenu za správne riešenie dostanú: Ján Valuška, Zvolen a Ján Horniak, Senica n/Myjavou.

* Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže problémov č. 160 až 179: 59 bodov: J. Valuška, 58 b: J. Fábry, L. Hladký, O. Jančík, G. Mózes, L. Papp, A. Rác, P. Zamborský a A. Zlatohlavý, 57 b: Š. Burkuš, 56 b: J. Bakalár, Fr. Hoffer, P. Lachata, M. Méri a P. Zaťko, 55 b: K. Stopka a M. Vašíček, 54 b: J. Šebian a K. Wagner, 43 b: Fr. David, 36 b: L. Hlinický, 22 b: J. Bacskor, Ing. H. Engel (Rumunsko) a S. Zábojník, 20 b: H. Klug (NDR), 18 b: J. Gaľa, 16 b: J. Kročian a Š. Selley, 12 b: P. Bohuš, Ľ. Frankovič a R. Šmogrovič, 10 b: P. Dospiva, G. Koritšánsky a R. Petr, 8 b: D. Müller (NDR), 6 b: J. Fedík a M. Pastýr, 2 b: A. Bory, J. Dlugoš, J. Srňanský a J. Sütö, 0 b: T. Horváth.


Vzad <<  >> Vpred