Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 5. 8. 1971)


Problém č. 186

Andrej N. Dikusarov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+3=12)Kontrolná notácia: bKg1 Dh1 Vb6 Sd4 Jf2 Pa3 c5 e3 f4, čKc4 Jf6 Pa5 – dvojťažka. Riešenie dnešného prvého problému do súťaže, ktorú vypisujeme nižšie, zašlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body, ďalšie za prípadné nekorektnosti.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešným problémom otvárame novú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 20 šachových problémov. Ceny sme tentokrát pripravili nasledovné: I. cena: Album FIDE 1962–64 + Dr. P. Trifunovič a S. Vukovič: Sahovski bukvar (Abeceda šachu), II. cena: JUDr. Emil Palkoska: Idea a ekonómie v šachové úloze (dnes už vzácna kniha nežijúceho predstaviteľa českej školy úlohovej), III. cena: Album FIDE 1945–55, IV. cena: Prvá slovenská kniha šachová, V. cena: Album FIDE 1959–61 a VI. cena: Dr. M. Niemeijer: Inspanning en ontspanning. Ďalších 6 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 15 bodov odmeníme kvalitnou šachovou literatúrou. O poradí rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť aj kolektívy. Bodovanie riešení je nasledovné: Za správne vyriešenie dvojťažky 2 body (ak má viac riešení, tak za každé riešenie 2 body), trojťažky 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. 1 bod sa priznáva aj za oznámenie neriešiteľnosti problému, no ak riešiteľ uvedie i autorom zamýšľané riešenie, dostane príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie diagramu sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti strhneme riešiteľom 1 bod. Autor riešenie vlastného problému nemusí zasielať, no za prípadné nekorektnosti sa mu body nepriznávajú.


Vzad <<  >> Vpred