Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 9. 1971)


Problém č. 191

Fritz Hoffmann, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+5=13)Kontrolná notácia: bKa2 De1 Vb5 Ve4 Jb8 Jh4 Pe5 g6, čKe6 Vh6 Sa1 Pe2 e7 – dvojťažka.

Fritz Hoffmann – známy východonemecký problémista po úspešnom vystúpení v našej minuloročnej skladateľskej súťaži (svojou dvojťažkou č. 142 získal 2. pochvalnú zmienku) zasiela pre našu súťaž ďalšiu svoju dvojťažku, v ktorej spracoval tému Fleck v troch fázach! Tak napríklad po zvodnosti 1.Dc1? hrozia naraz tri maty: 2.Dc4, Dc6, Dc8 mat a obrany 1...V:g6, S:e5, V:h4 vždy dve hrozby vylúčia. Analogicky po ďalšej zvodnosti a v riešení budú hroziť vždy iné tri maty a tieto obrany opäť dve hrozby vylúčia. Sme zvedaví, ako sa vám bude páčiť toto pomerne originálne spracovanie témy Fleck. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 186 (Dikusarov) z 5. 8. 1971. Zvodnosť 1.Dg2? tempo, 1...J~, Jd5! 2.Dg8, Df1 mat viazne na 1...Jg4! Zvodnosť 1.De4? tempo, 1...J~, Jd5! 2.De6, Dd3 mat viazne na 1...J:e4! zvodnosť 1.Db7? tempo, 1...J~, Jd5! 2.Df7, Da6 mat viazne na 1...Jd7! Preto 1.Dc6 tempo, 1...J~, Jd5!, a4 2.De6, Db5, Vb4 mat. Pokusy 1.Dh5?, Dh7?, Dh3?, Da8? ktoré sú netematické viaznu postupne na 1...J:h5!, J:h7!, Jg4!, Je8! Téma Z–42–27 spracovaná vo forme predĺženej obrany (maximálne 2 body).

Kedy sa dohodnú? Miesto, kde sa má hrať finále kandidátov MS v praktickom šachu medzi B. Fischerom (USA) a Tigranom Petrosianom (ZSSR) do uzávierky našej rubriky ešte stále nebolo dohodnuté, hoci podľa predbežného plánu malo začať v druhej polovine augusta.


Vzad <<  >> Vpred