Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 9. 1972)


Problém č. 244

Jozef Havran, Šaľa

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (4+4=8)Kontrolná notácia: bKd3 Vf5 Pe5 g5, čKe1 Pe7 f7 g7 – trojťažka, ktorej riešenie zašlite ako obvykle do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie získate 3 body.


Posledná partia

21. partia "zápasu storočia" Spasskij – Fischer bola poslednou tohto nevídaného súboja. Bobby Fischer ju vyhral a získal tak potrebných 12,5 boda. Preto sa zbývajúce 3 partie už nehrali a Fischera vyhlásili za nového majstra sveta v praktickom šachu. Že aj v tejto partii stálo šťastie na strane Bobyho sa môže presvedčiť každý, kto si s nami dnes ešte raz túto partiu prehrá.


Biely: Boris Spasskij – Čierny: Robert Fischer

21. partia, Sicílska obrana

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 a6 5.Jc3 Jc6 6.Se3 Jf6 7.Sd3 d5 (Obvykle sa hráva Dc7. Ťahom d5 sa Fischer snaží zjednodušiť pozíciu, no ťažkostiam sa i tak nevyhne) 8.e:d5 e:d5 9.0-0 Sd6 10.J:c6 (Nešlo 10.Jf5? S:f5! 11.S:f5 d4! 12.S:d4 J:d4 a nejde 13.D:d4? pre S:h2+ so stratou dámy) 10...b:c6 11.Sd4 0-0 12.Df3 Se6 13.Vfe1 c5 14.S:f6 D:f6 15.D:f6 g:f6 16.Vad1 Vfd8 17.Se2 Vab8 18.b3 c4 19.J:d5?! (Zdanlivo zlý ťah, no biely za vežu získa strelca a dvoch voľných pešiakov) 19...S:d5 20.V:d5 S:h2+ 21.K:h2 V:d5 22.S:c4 Vd2 23.S:a6 V:c2 24.Ve2 V:e2 25.S:e2 Vd8 26.a4 Vd2 27.Sc4 Va2 28.Kg3 Kf8 29.Kf3 Ke7 30.g4?? (Chyba! Správne bolo 30.Ke3 f5 31.Kd4! V:f2 32.Sd5! s ďalším postupom voľných pešiakov. Po Fischerovej vtipnej odpovedi má už čierny voľného pešiaka h5, ktorého biely kráľ musí strážiť a preto nemôže už podporiť svojich voľných pešiakov) 30...f5! 31.g:f5 f6 32.Sg8 h6 33.Kg3 Kd6 34.Kf3 Va1 35.Kg2 Ke5 36.Se6 Kf4 37.Sd7 Vb1 38.Se6 Vb2 39.Sc4 Va2 40.Sa6 h5 41.Sb7 – pečatený ťah, no biely sa vzdal, lebo proti postupu Kg4 s ďalším h4 a h3+ nemá účinnú obranu. Celkove vyhral Fischer v pomere 12,5:8,5 boda.


Vzad <<  >> Vpred