Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.10.1971)


Problém č. 459 – originál

Juraj Brabec, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kc5 Dg6 Vf1 Sh2 Jb5 Jh5 Pe2 g5 (8 kameňov), čierny Ke4 Ve8 Vf7 Sh7 Jd5 Jf5 Pb4 c7 e3 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. V tejto úlohe (na rozdiel od úvodných dvoch problémov našej dlhodobej riešiteľskej súťaže) si treba všimnúť tzv. zdanlivé hry, t. j. maty po ťahoch čierneho, keby on začínal: 1...Ve5 2.Jg3 mat, 1...Je7 2.De6 mat, 1...c6 2.Jd6 mat. Po úvodníku sa tieto hry zamenia a bude zaujímavé porovnať, akým spôsobom. Riešenie pošlite do 20 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Do pozornosti účastníkom našich šachových riešiteľských súťaží! S poľutovaním musíme oznámiť, že listy riešiteľov problémov č. 449-456 sa nie našou vinou stratili. Pokiaľ máte záujem byť zaradení do žrebovania výhercov, prosíme pošlite uvedené riešenie ešte raz a to do 7 dní v jednej obálke na našu adresu.


* * *

Dnešnú partiu zohrala slávna majsterka sveta na turnaji v Karlových Varoch r. 1929:


Dámsky gambit

Biely: Menčíková               Čierny: Becker

1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 c6 4.Jc3 e6 5.e3 Je4 6.Sd3 f5 7.Je5 Dh4 8.0-0 Jd7 9.f4 Se7 10.Sd2 J:e5 11.d:e5! Sc5 12.S:e4 f:e4 13.Db3. Hrozí vziať dvakrát na d5 a potom Db5+, čierny nemôže hrať 0-0 pre 14.c:d5 e:d5 15.J:e4!, alebo 14...V:f4 15.Ja4! a dostáva sa do horšej pozície. 13...Dd8 14.Ja4 Se7 15.Sb4! b6 16.S:e7 D:e7 17.c:d5 e:d5?. Ťahmi c:d5 a 0-0 mohol čierny partiu ešte udržať. 18.Vac1 Sb7 19.Jc3 Df7 20.Db4 Vd8 21.Vfd1 Sa8. Čierny pripravuje De7. Ihneď to nešlo pre 22.Da4! a biely získa pešiaka. Lepšie však bolo tu alebo v nasledujúcom ťahu h5 s ďalším Vh6. 22.h3 De7? 23.D:e7+ K:e7 24.b4! Vd7 25.Vd2 Vhd8 26.Je2 Vc8 27.Vdc2 Vdc7 28.Jd4 g6 29.Jb5 Vd7 30.Kf2!. Vo vrcholnej časovej tiesni odoláva Menčíková zvodnému 30.Jd6, po čom by čierny obetoval kvalitu 30...V:d6 31.e:d6+ K:d6 a po c5 by stál lepšie. 30...h6. Čierny je bezmocný. Ak ťahá jedna z veží, získa biely po 31...Jd4 pešiaka a na ťah strelca nasleduje 31.J:a7 atď. 31.g4 a6 32.Jd4 Vdc7 33.f5! g5 34.Kg3 Sb7 35.h4 g:h4+. Inak by biely otvoril stĺpec a vnikol by vežami do súperovej pozície. 36.K:h4 Kf7 37.Kh5 a5 38.b:a5 b:a5 39.Jb5 Vd7 40.e6+ a čierny sa vzdal.

* V súčasnosti je v ČSSR evidovaných viac ako 700 šachových oddielov, v ktorých hrá okolo 16 000 šachistov. Spolu s korešpondenčnými šachistami a šachovými skladateľmi je v ČSSR 6 zaslúžilých majstrov športu, 37 majstrov športu, 206 šachistov majstrovskej a 1251 I. triedy.


Vzad <<  >> Vpred