Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.1.1978)


Problém č. 955 – originál

Štefan Blunár, Zvolen

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh6 Va5 Vf2 Sa7 Sc8 Jb4 Jc2 Pd5 e4 f4 g3 g6 (12 kameňov), čierny Kf6 Dc1 Vd2 Ve6 Sh4 Jc5 Jh2 Pd6 e2 e7 g4 g5 (12 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Úloha obsahuje zdanlivé hry 1...V:e4 2.f:g5+ Ke5 3.Vf5 mat, 1...J:e4 2.f:g5+ Ke5 3.Jc6 mat – čo sa zmení po úvodníku? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 939 (Zajíček) z 18. novembra 1977: 1.Kg4 hrozí 2.Df4 mat, 1...Jf5 (e5, Vg5+), V:f7 (Vf5), J:c2 (Je2) 2.Jg5, D:d4, Df3 mat. Na začiatok dobré, ale v ďalších pokusoch by sa mal autor zamerať na lepšie využitie poloväzby.

Riešenie problému č. 940 (Hrica a Jureňa) z 18. novembra 1977: 1.Dc4 hrozí 2.D:e4 mat, 1...Jd6, Jf6, Jg3, Jf2 2.Jd7, De6, Df4, J:f3 mat a séria ďalších variantov. Neúplný koloskok čierneho jazdca; ťahy J:c5, J:g5 sú zaujímavé tým, že síce znemožnia hrozbový mat (odťahom jazdca), ale zároveň ho pripustia (priviazaním).

Ceny za riešenie č. 939 a 940 vyhrávajú: Milan Dokoupil, Hliny 723/B, 010 01 Žilina, František Jankovič, 919 28 Bučany 394 a Vilo Tretjak, 049 16 Jelšava 339/22.


Výsledok súťaže

Náročná jednorázová riešiteľská súťaž, ktorú sme vypísali 9. decembra m. r., sa stretla s veľmi dobrým ohlasom. Zúčastnilo sa na nej 94 riešiteľov (navyše štyria poslali riešenia po termíne) a z nich 43 vyriešilo všetky problémy (aj keď niekedy nie do všetkých detailov). Pravda, oproti "oficiálnym" riešeniam, ktoré sme uverejnili 16. decembra, nastali dve významné zmeny. Predovšetkým v trojťažke č. 945 sa objavilo ďalšie vedľajšie riešenie 1.Vd3 f1D 2.Jf4!, takže za tento problém bolo možné získať až 9 bodov – a to už zvládlo iba sedem riešiteľov. Okrem toho jeden z nich našiel vedľajšie riešenie (resp. duál) v štúdii č. 947 (1.Vb5+ Kd4 2.Vb4+ Ke3 3.Ve4+ Kf2 4.Ve2+ Kg3 5.Vg2+, 3...Kd2 4.Ve2+ Kd1 5.Sc4! V:h8 6.Kc3 Vf8 7.Ve3 Vc8 8.Ve5 h4 9.Va5 Ke1 10.Vf5, 2...Kc5 3.Vc4+ 4.Sc8, 2...Ke5 3.Jg6+ Kf6 4.Sd3 a biely vždy vyhrá), za ktoré dostáva 3 body navyše. Celkový dosiahnuteľný počet bodov bol teda 28, ten však nedosiahol nikto (pretože uvedený riešiteľ stratil 2 body za nesprávne udané vedľajšie riešenia dvojťažky).

Predbežný výsledok na prvých miestach je tento:

1. Ján Agarski (Sandtnerova Dolina) 26

2. Ján Valuška (Zvolen) 25

3. Jozef Buranský (Bratislava) 25

4. Štefan Blunár (Zvolen) 24

5. Juraj Hýroš (Dolný Kubín) 24

6. Peter Gregor (Bratislava) 24.

O poradí pri rovnosti bodov rozhodovala väčšia úplnosť riešení, uvedenie zdanlivej hry v pomocnom mate a pod. Riešitelia na 4. až 6. mieste neuviedli v štúdii variant 7...Kh3 8.Sf1! (za čo stratili 1 bod).

Prípadné námietky proti tomuto výsledku pošlite do 3 dní. Definitívny výsledok (aj s ďalšími menami) uverejníme o 3 týždne.


Vzad <<  >> Vpred