Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.12.1977)


Problém č. 953

E. Palkoska

The Leader 1903

Mat 3. ťahom

žartovný problém


Problém č. 954

L. I. Kubbel

Prameň? 1941

Mat 2. ťahom

žartovný problémKontrolná notácia. 953: b. Kd4 Vd2 Pd7 (3), č. Kd6 (1), trojťažka. 954: b. Kh1 Dg7 Pc6 e7 f2 g3 (6), č. Kh3 (1), dvojťažka. Odmeníme troch správnych riešiteľov, pokiaľ vyriešia oba problémy a riešenie pošlú do 6. januára 1978.

Kto si predstavuje šachistov ako moróznych, zachmúrených, zhrbených a bezhumorných ľudí, dopúšťa sa tradičného omylu. Žarty v šachu majú svoju dlhú históriu. Nevieme, kto začal, ale výborný zmysel pre humor prejavili neznámi terminológovia, keď vedľa kráľa postavili namiesto kráľovnej dámu (zrejme dvornú), pričom jej ponechali najväčšiu moc. Podobne žartovný je aj názov jazdca pre nesporného samotného koňa, a pokiaľ ide o tvar figúry na diagrame, musíme sa zasmiať, keď tú biskupskú čiapku nazývajú strelec. – Ale k vrcholnému humoru dospeli šachisti už dávno predtým: ide o premenu pešiaka na dámu (alebo kráľovnú, všetko jedno). Ešte tak na strelca alebo jazdca, a s prižmúrením oka na vežu (pozri soľný stĺp) – ale práve na dámu? To už je viac ako humor, to je nepochopenie základných otázok. A my poctivo už stáročia robíme tento protiprírodný, nerealistický akt premeny, dokonca s veľkým pôžitkom. Nebolo by bývalo logickejšie umožniť pešiakovi premenu na kráľa? Či sa ešte nestalo, že z obyčajného pešiaka chodca alebo vojaka vyrástol kráľ? A či nemáme dôkazy z dejín, že proti jednému kráľovi bojovali dvaja králi? V rámci boja proti názorom odtrhnutým od života a za realizmus navrhujeme dovoliť premenu pešiaka na kráľa a zároveň uvážiť buď zákaz premeny na dámu alebo premenovanie dámy na fersa. K nášmu návrhu sa pripája aj E. Palkoska z Prahy a L. I. Kubbel z Leningradu.

* Januárové stretnutia bratislavského krúžku kompozičného šachu sa uskutočnia prvý a štvrtý štvrtok (5. a 26. januára) o 18. hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku na Jadernej ulici č. 4 (Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred