Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.12.1977)


Problém č. 951 – originál

Vincent Černák, Šaľa

Mat 2. ťahom


Problém č. 952 – originál

Ján Nahálka, Ľubeľa

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 951: b. Ka7 Dc7 Vd1 Vf4 Sf7 Jd4 Je6 Pd7 (8), č. Kd5 De2 Ve1 Vh7 Sd3 Sh4 Jb3 Jc3 Pa6 b5 b6 c4 (12). 952: b. Kg5 Df5 Vc3 Sa2 Sh2 Jf4 Pf3 g4 (8), č. Kd6 Vb2 Jc7 Jg8 Pb7 (5). V oboch problémoch biely začne a dá mat druhým ťahom. (č. 951 obsahuje zdanlivé hry po 1...De5, Se4, Je4). Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 937 (Kubbel) z 11. novembra: 1.Vf6! hrozí 2.Dd6 mat, 1...D:f6! K:f6, Kd4, Kf4, Kd5 2.Je6, Je4, Je6, Je6, Jb3 mat. Vynikajúci úvodník a séria zaujímavých batériových matov.

Riešenie problému č. 938 (Dombrovskis a Suškov) z 11. novembra: 1. zvodnosť 1.Sb1? hrozí 2.V:c4 mat, 1...c:d3 2.S:c5 mat, 1...e:d5! (1...V:d5 nebráni hrozbe), 2. zvodnosť 1.Je4? hrozí 2.S:c5 mat, 1...c:d3 2.V:c4 mat, 1...V:d5! (1...e:d5?), riešenie 1.Da3 hrozí 2.D:c5 mat, 1...e:d5, V:d5 2.S:c5, V:c4 mat (1...c:d3?). V prvých dvoch fázach je spracovaná téma le Grand (recipročná zámena hrozby a matu po tej istej obrane), riešenie vzhľadom na zvodnosti predstavuje klasickú Hanneliusovu tému. Mimoriadny výkon v najmodernejšej oblasti dvojťažiek.

Ceny za riešenia č. 937 a 938 vyhrávajú: Ľ. Halmo, Bratislava, M. Koyš, Beluša a S. Švančara, Prešov.

* Prvý medzinárodný bratislavský turnaj v go za účasti 38 hráčov z ČSSR, Maďarska, Poľska a Rakúska vyhral M. Poliak pred M. Kostolanským (obaja Bratislava), J. Podoleckim (Poľsko) a J. Grohmannom (Rakúsko). Víťazom vedľajšieho turnaja sa stal Merta (Poděbrady).

* Prispievateľov našej rubriky upozorňujeme, že 9. januára 1978 sa končí lehota na posielanie štúdií do nášho turnaja pre slovenských autorov.


Vzad <<  >> Vpred