Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.11.1977)


Problém č. 937

Leonid Ivanovič Kubbel

I. cena

Tidskrift för Schack 1917

Mat 2. ťahom


Problém č. 938

Alfreds Dombrovskis

a Jurij Suškov

29 "64" – 6.1977

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 937: b. Ka6 Df8 Va5 Vd6 Jc5 Pd3 e2 f5 f7 (9), č. Ke5 Dh4 Sg3 Pa4 c3 e3 g4 (7), 938: b. Kf2 Da8 Vc3 Sa2 Sf8 Jd5 Jg3 Pd3 f4 (9), č. Kd4 Vg5 Sg4 Pc4 c5 e6 (6); riešenia ako zvyčajne.

Šesťdesiat rokov sovietskeho kompozičného šachu si dnes pripomíname dvoma dvojťažkami. Prvú vytvoril slávny petrohradský šachový skladateľ L. I. Kubbel (1891-1942) a druhú súčasný sovietsky majster lotyšskej národnosti A. Dombrovskis spolu s Leningradčanom J. Suškovom. Je v tom viac symbolov. Kompozičný šach za cárskeho Ruska mal niekoľko vynikajúcich predstaviteľov, ale boli to len jednotlivci. Kubbel (ktorý za 38 rokov činnosti zložil vyše 2800 problémov a zomrel v Leningrade v čase fašistickej blokády) bol nútený publikovať spočiatku v takých časopisoch ako "Sankt-Peterburger Zeitung" alebo "Sanct-Peterburgs Harold", ale najmä v zahraničí; doma sa mohol plne uplatniť až po revolúcii. Po prvých ťažkých rokoch sa začína šachová skladba v ZSSR rozvíjať do nebývalej šírky, počet skladateľov prudko rastie a stále viac je aj tvorivých úspechov. V druhej polovici svojich šesťdesiatin má už sovietsky kompozičný šach vo svete nesporné vedúce postavenie. Vynikajúci skladatelia sa objavujú vo všetkých sovietskych republikách, stále lepšie výsledky dosahujú mladí autori, kompozičný šach sa stáva vskutku masovou záľubou. A náš druhý problém dokumentuje kolektívu spoluprácu staršej generácie s mladšou, spoluprácu skladateľov z rôznych častí Sovietskeho zväzu – a napokon aj rozvoj, ktorý zaznamenala sovietska kompozícia v posledných 60 rokoch. Kubbelova dvojťažka je na svoju dobu výborná a riešiteľom sa iste bude páčiť – ale aký to rozdiel dnes, keď súčasní autori dokázali do obsahu vložiť okrem riešenia aj dve veľmi zaujímavé zvodnosti (1.Sb1? 1.Je4?).


Vzad <<  >> Vpred