Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.11.1977)


Problém č. 939 – originál

Bohuslav Zajíček, Gbely

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 940 – originál

Zdenko Hrica, Malacky

a Milan Jureňa, Gbely

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 939: biely Kh3 Df6 Sa8 Sg7 Jd1 Jf7 Pc2 c4 h4 (9 kameňov), čierny Ke4 Vb7 Vd5 Sb4 Jd4 Pd2 d6 e6 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 940: b. Ke7 Da6 Va5 Vh5 Sc6 Jb8 Je1 Pc5 e3 g4 g5 (11), č. Ke5 Df1 Vd2 Vg6 Sh2 Je4 Pc3 f3 g7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. K autorovi našej 99. prvotiny pribudol medzi šachových skladateľov ďalší pracovník naftárskeho priemyslu: propagátorská práca Zdenka Hricu prináša svoje ovocie. Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 930 (Jureňa) z 23. septembra: 1.e:f3 hrozí 2.D:e4 mat, 1...Jf6, Jg5, Jd2, Jc3, Jd6 2.Jg6, Vf5, f4, J:c4, Jc6 mat a ďalšie varianty. Na prvotinu pekné sólo čierneho jazdca.

Riešenie problému č. 931 (Kovalič) z 23. septembra: 1.Sh1! tempo 1...Jb7~ 2.Dc5+ Kd3 3.Dc3 mat, 1...J:c6 (Jd5) 2.Dd5+ Ke3 3.Dd2 mat, 1...Ke3 2.De5+ Kf2 3.De1 mat. Veľmi dobré vyťaženie miniatúrneho materiálu. (Duály vo vedľajších variantoch nie sú na závadu.)

Ceny za riešenia problémov č. 930 a 931 vyhrávajú: Anton Lukeš, Leninova 13, 942 01 Šurany, Marián Mokáň, ul. 1. mája 70, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Ján Skokan, ul. Obrancov mieru 326, 059 34 Spišská Teplica.

* Ďalšie pozoruhodné úspechy zaznamenali slovenskí goisti. Branislav Kern, pracovník n. p. Meopta v Bratislave, sa stal víťazom pražského medzinárodného turnaja a na prvých dvoch miestach majstrovstiev ČSSR skončili dvaja vysokoškoláci: Vladimír Laššák (EF SVŠT, Bratislava) a Milan Jadroň (PF UK Trnava). Obaja tým získali hráčsku triedu I. dan a Laššák sa stal majstrom ČSSR na obdobie 1977-1978.


Vzad <<  >> Vpred