Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.11.1977)


Problém č. 941 – originál

Štefan Blunár, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 942 – originál

Bedrich Formánek, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 941: biely Kg2 Ve3 Sh4 Jf8 Jg5 Pc3 f5 g3 (8 kameňov), čierny Kg4 Dh8 Va4 Vb6 Sb4 Je8 Jg7 Pa3 a5 c5 e5 e6 h5 h6 h7 (15 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 942: b. Ka6 Db7 Sh5 Sh8 (4), č. Kc4 Va3 Sd2 Pa4 c5 d7 e3 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. V prvej skladbe sa autor pokúsil o zaujímavú súhru obranných a antiduálových motívov (treba brať do úvahy aj "obranu" 1...S:c3). Č. 942 je prototypom námetu, ktorý vznikol na základe autorovho návrhu definície tzv. Hanneliusovej témy: V jednej fáze (napr. po zvodníku) hrozí mat A, proti ktorému ťah čierneho a nie je obranou: v druhej fáze (napr. riešení), ktorá neobsahuje hrozbu A sa mat A objaví práve po obrane a. Náš príklad spracúva túto tému zdvojene v recipročnej forme, pričom zvodníkom je 1.Sd1?. Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 932 (Jánoš) zo 7. októbra: Zdanlivé hry 1...Kd5, d6, Jd3 2.Dc4, Jc7, Df5 mat, 1.Vf5 hrozí 2.Ve5 mat, 1...K:f5, d6, Jd3 (Jg6) 2.S:d7, Jd4, Sf7 mat. Zámena dvoch matov a jedna voľná zámena: ďalší pokrok mladého autora.

Riešenie problému č. 933 (Labai) zo 7. októbra: Zvodnosti 1.Vc3?, 1.S:c4? s hrozbami 2.Ve3, 2.Sd5 mat viaznu na 1...Jd3!, 1...Se6! V riešení 1.e8D (hrozí 2.D:e5 mat) vychádzajú po tých istých obranách iné (ale analogické) maty: 1...Jd3, Se6 2.Ve2, Sg2 mat. Originálny námet.

Ceny za riešenia vyhrávajú: Marián Ružička, Gottwaldova 36, 068 01 Medzilaborce, Igor Soľaník, Hanigovce 12, 082 57 p. Ľubovňa a Stanislaw Turlej, ul. Wysockiego 24 m. 157, 03-388 Warszawa, Poľsko.


Vzad <<  >> Vpred