Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.10.1977)


Problém č. 932 – originál

Jozef Jánoš

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 933 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 932: biely Kb3 Df1 Vf7 Sd8 Se8 Jb5 Jg4 Ph5 (8 kameňov), čierny Ke6 Sh1 Jf4 Jg8 Pd7 e4 g5 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 933: b. Kd6 Vc2 Sa7 Sf1 Jb4 Jh4 Pe7 g3 (8), č. Ke4 Sh3 Jb8 Jc1 Pb5 c4 e5 f2 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...Kd5, d6, Jd3 2.Dc4, Jc7, Df5 mat, druhá pokusy 1.Vc3? a 1.S:c4?. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 923 (Pinter) z 12. augusta: 1.Df5 hrozí 2.De6 mat, 1...Kc4, Ve8, S:b4, Vd6, Jd3+ 2.Jb6, f:e8J, f8D, De4, D:d3 mat. Pekný úvodník aj strategická náplň variantov, konštrukčným nedostatkom je slabé využitie Vc8 a Ja8.

Riešenie problému č. 924 (Mihalčo) z 12. augusta: Zdanlivé hry 1...Je5+, Jc5+ 2.Jg:e5, V:c5 mat, 1.Kc6 hrozí 2.Jd6 a Jfe5 mat, 1...Je5+, Jb4+, V:f7, c2 2.Jf:e5, V:b4, S:f7, D:c2 mat. Zámena dvoch variantov s jednoduchšou motiváciou.

Knižné ceny za riešenie 923 a 924 vyhrávajú: Anton Hajduczký, Slivník 103, 076 12 p. Kuzmice, Mária Juščáková, 053 15 Hrabušice 9 a Karol Uhlárik, Šafárikova 736, 015 01 Rajec.

* Na I. majstrovstvách sveta dvojčlenných družstiev v riešení šachových problémov začiatkom septembra v Juhoslávii zvíťazilo družstvo Fínska (Perkonoja, Tanner) pred Izraelom, Juhosláviou, NSR a ZSSR. Najlepší individuálny výsledok dosiahol Pauli Perkonoja. ČSSR sa na majstrovstvách nezúčastnila.

* Ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu sa uskutoční vo štvrtok 13. októbra t. r. o 18. hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku na Jadernej ul. 4 (Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred