Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.10.1977)


Problém č. 934 – originál

Michal Virostko, Zamutov

Mat 2. ťahom


Problém č. 935 – originál

Viliam Ondrejka, Rišňovce

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 934: biely Kd1 Db6 Ve2 Vh4 Sf4 Jd8 Jg4 Pc2 (8 kameňov), čierny Kd5 Ve4 Sa3 Sh7 Je1 Pe6 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 935: b. Ke4 Da1 Vd4 Vf2 Sd1 Jc5 Je3 Pa4 c4 (9), č. Kc3 Vb1 Sb3 Sc1 Jb2 Jb4 Pd3 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka obsahuje zvodnosť 1.Se3?, druhá zdanlivé hry po 1...S:a4, S:c4, S:d1. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 925 (Križovenský) z 19. augusta: Zdanlivá hra 1...Vh8 2.D:h8 mat, 1.Je5 hrozí 2.Dh7 mat, 1...Vh8, Vg8, f5, Jf6 2.D:f7, Dh6, g:f6 e.p., g:f6 mat. Zámena jedného matu a odblokovanie s blokovaním vo dvoch variantoch.

Riešenie problému č. 926 (Modlitba) z 19. augusta: 1.Jd7 hrozí 2.Db3, Df3, Jb6, Jf6 mat, čo vyjde jednotlivo po 1...e5, c5, Vg3, Jc5. Téma poloobrán a navyše variant 1...d3 2.D:d3 mat.

Knižné ceny za riešenia 925 a 926 vyhrávajú: Tibor Bulik, 049 42 Drnava 67, Jozef Malinovský, 018 61 Beluša 1116 a Stanislav Záhumenský, Sídl. IV, bl. 5A/8, 945 01 Komárno.

* Na septembrovom zasadaní Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach v Juhoslávii dostali titul medzinárodného majstra v kompozičnom šachu šiesti skladatelia: Vaclav Gebeľt (ZSSR), Jan Hannelius (Fínsko), Alexander Hildebrand (Švédsko), Edgar Holladay (USA), Petko Petkov (Bulharsko) a Touw H. B. (Indonézia). K titulu veľmajstra majú najbližšie B. Lindgren (Švédsko, chýbajú 3 body), H.-P. Rehm (NSR, 12), H. Bartolović (Juhoslávia, 13) a H. Lepuschütz (Rakúsko, 13,5).

* Na zasadaní ICCF bol udelený titul medzinárodného majstra v korešpondenčnom šachu členovi Slovana Bratislava ChZJD, Jozefovi Franzenovi. K veľkému úspechu srdečne blahoželáme!


Vzad <<  >> Vpred