Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.12.1977)


Problém č. 943 – originál

Arpád Kurucz, Kolárovo

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kb7 Df7 Va4 Jb2 Je4 Pa3 (6 kameňov), čierny Kb5 Vc5 Se5 Jd4 Pb3 c6 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie (obsahuje tri hrozby) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.


100 prvotín!

Dnešná dvojťažka 25-ročného pedagóga z južného Slovenska je práve stou prvotinou v našej rubrike. Toto krásne číslo sme dosiahli za necelých 13 rokov, z toho však do obdobia posledných 5 rokov spadá až 79 prvých skladieb. Rady slovenských šachových skladateľov teda ustavične rastú, a čo je rovnako potešiteľné, kvalita nášho kompozičného šachu nezaostáva za kvantitou.

Ďalších autorov prvotín prosíme o trochu trpezlivosti. Ako už mnohí zistili, tá celkom prvá pozícia obyčajne nebýva bez chýb, treba ju opravovať a zároveň ešte poctivo preskúšať. A tak sa jej uverejnenie zdrží niekedy týždne až mesiace.

Všetkým začínajúcim autorom pri ich práci radi pomôžeme. Každý, kto prejaví záujem, obdrží brožúrku s návodom na skladanie dvojťažiek, a ak nám pošle svoj prvý pokus, dozvie sa z listu, kde urobil chyby a akým spôsobom má svoj problém zlepšiť. Napokon všetky skladby začínajúcich autorov vyhodnotia rozhodcovia našich dvojročných súťaží, a najlepšie problémy získajú ceny.

Riešenie problému č. 934 (Virostko) z 21. októbra: Zvodnosť 1.Se3? hrozí 2.Dc6 mat, 1...Vc4 (V:g4), Sc5, Kc4 2.D:e6, D:c5, Db3 mat, ale 1...V:e3!, riešenie 1.Se5 hrozí 2.Dc6 mat a po rovnakých obranách zamenené maty 2.Jf6, D:e6, Je3 (navyše 1...Vd4+ 2.D:d4 mat). Zaujímavo motivovaná zámena troch matov a jednej obrany s menšou technickou závadou – nepripraveným matom na šach bielemu kráľovi.

Riešenie problému č. 935 (Ondrejka) z 21. októbra: Zdanlivé hry 1...S:a4, S:c4, S:d1 2.J:a4, V:c4, J:d1 mat, riešenie 1.Da3 hrozí 2.D:b3 mat a rovnaké maty po iných obranách 1...J:a4, J:c4, J:d1. Zámena troch obrán – na začiatočníka veľmi dobré, aj keď ide o známu schému.

Knižné ceny za riešenia 934 a 935 vyhrávajú: Miroslav Faško, Olivová 64, 809 00 Bratislava, Ján Peták, 053 63 Spišský Hrušov 237 a Jozef Šmajda, Bernolákova 55, 040 11 Košice.


Definitívny výsledok

Proti predbežnému výsledku našej skladateľskej súťaže 1975-1976, ktorý sme uverejnili medzi 9. septembrom a 14. októbrom t. r. nedošli nijaké námietky. Výsledok nadobudol definitívnu platnosť. Ceny víťazným autorom odošleme do konca roku.

* V nasledujúcej rubrike vypíšeme osobitnú riešiteľskú súťaž na šesť problémov (s 5-dňovou lehotou na riešenie), ktorej víťaz postúpi do finále II. celoštátnej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred