Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.12.1977)


VEĽKÁ ŠACHOVÁ RIEŠITEĽSKÁ SÚŤAŽProblém č. 944

Mat 2. ťahom


Problém č. 945

Mat 3. ťahomProblém č. 946

Mat 4. ťahom


Problém č. 947

Biely vyhráProblém č. 948

Samomat 2. ťahom


Problém č. 949

Pomocný mat 3. ťahomKontrolná notácia. 944: b. Kb1 Dh1 Vc6 Ve4 Sa2 Ja5 Jd2 Pa3 b2 b5 c7 d3 g2 g7 (14), č. Kd5 Vb3 Jd7 Jf5 Pa4 f7 (6), 945: b. Kg6 Vd1 Vg1 Sc4 Jc6 Jd5 Pb4 c2 c3 e2 e3 (11), č. Ke4 Pc5 d6 f2 g2 g5 h5 (7), 946: b. Ke7 Vd6 Sf7 Sh6 Jh4 Pa2 f5 (7), č. Ke4 Vc2 Vh2 Pc3 c4 d3 d7 e3 e5 f3 h3 (11), 947: b. Kb2 Vb7 Sa6 Jh8 (4), č. Kc5 Va8 Ph5 (3), 948: b. Kh8 Dd8 Va8 Ve1 Sa3 Sh7 Pg5 g7 (8), č. Kf7 Da1 Vb8 Vh2 Se7 Sg6 Pb7 g2 (8), 949: b. Kb4 Vc4 Sh2 Pd6 f2 (5), č. Kd5 Dg1 Se6 Pa6 b5 d7 f5 g2 g3 (9).

Dnešných 6 problémov patrí do osobitnej súťaže, v ktorej vyhrá šachové publikácie 5 najlepších riešiteľov a ďalších 5 vyžrebovaných spomedzi tých, ktorí vyriešili aspoň 2 problémy. Za správne riešenie možno získať postupne 2, 3, 4, 5, 2, 3 body, prípadne aj ďalšie za objavenie vedľajších riešení alebo iných nekorektností (za nesprávne údaje však možno body stratiť). Pri rovnosti celkového počtu bodov bude rozhodovať úplnosť a presnosť riešení (jednotlivých variantov po obranách proti hrozbe a pod.).

Súťaž je náročná vzhľadom na limitovaný čas, zaradenie štúdie, samomatu a pomocného matu, ale podobný "sortiment" majú aj majstrovstvá sveta v riešení šachových problémov – a víťaz postupuje do finále II. celoštátnej súťaže, ktorá sa uskutoční v II. štvrťroku 1978.

Riešenia treba poslať v zalepenej obálke najneskôr v utorok 13. decembra t. r. (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) na adresu: Redakcia Nedeľná Pravda, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Na súťaži sa môžu zúčastniť iba jednotlivci a právo postupu majú len občania ČSSR.

(V prvých troch problémoch začína biely a dá mat najneskôr v udanom počte ťahov, v štúdii biely začne a preukázateľne vyhrá aj pri najlepšej obrane čierneho. V samomate síce tiež začína biely, ale donúti čierneho, aby dal mat svojím druhým ťahom. Napokon v pomocnom mate začína čierny a pomáha bielemu dať mat tretím ťahom. Pri výzvach sú pre kontrolu uvedené počty bielych a čiernych kameňov.)

* Posledné tohtoročné stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu sa uskutoční za zvyčajných podmienok vo štvrtok 15. decembra. Na programe budú aj riešenia dnešných problémov z našej rubriky.


Vzad <<  >> Vpred