Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.12.1977)


Problém č. 950 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg8 Df2 Vb6 Vf7 Sa3 Sh1 Je7 Jf4 Pd2 d3 g6 (11 kameňov), čierny Ke5 Db2 Va7 Vg5 Sc8 Jc1 Je8 Pb5 d4 e2 f6 (11 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Úloha má nezvyčajný počet 6 zdanlivých hier: 1...Jd6, D:d2, Vf5, V:g6+, Se6, J:d3 2.S:d6, V:b5, Jc6, J4:g6, V:e6, J:d3 mat – čo sa zmení po úvodníku? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 936 (Polák) z 28. októbra: 1.Da4 hrozí 2.V6:f4+ D:f4 3.Dd1+ Ke4 4.Jf6 mat, 1...Ke4 2.Dc2+ Kf3 3.Vg:f4+ D:f4 4.Je5 mat, 1...c:d4 2.D:d4 K:g4 3.V:f4+ D:f4 4.Je5 mat (1...K:g4, Dd6, Ve2 2.Dd1+, V:d6, Dd1 atď.). Tri analogické modelové maty s väzbou dámy: vynikajúca štvorťažka, ktorá ašpiruje na I. cenu v našom dvojročnom turnaji. – Odmeny za riešenie: Ján Fábry, bl. Hron/4, 058 01 Poprad, Jozef Kysucký, 990 01 Veľký Krtíš a Artúr Nandráži, 049 62 Kameňany 72.


Riešenia z minulej rubriky

944 (M. Velimirović, 1755 Mat 2.1977): Zvodnosti 1.g8J? f6! 1.Jb7? Je5! 1.Jac4? V:b5! 1.Jdc4? V:d3! 1.Jf3? Jd6! 1.Dg1? Je3! 1.Dh2? Jg3!, riešenie 1.c8J tempo 1...Jd7~, Jf5~ 2.Jb6, Je7 mat. Osemfázová zámena dvoch matov – rekord vytvorený s použitím skladby H. Bartolovića.

945 (R. Kofman a L. Lošinskij, 3098 Thèmes 64 10.-12.1976): 1.Vdf1 tempo 1...f:g1D, f:g1J, g:f1D, g:f1J, g4, h4, c:b4 2.Vf3, Vf5, Vg3, V:g5, V:f2, V:g2, Vd1 atď. Vedľajšie riešenie 1.Vd4+ c:d4 2.Vd1 (plus 3 body).

946 (E. Zepler, 1949): Tematické pokusy 1.S:c4? Vhd2!, 1.Sh5? Vcf2!, riešenie 1.a3 hrozí 2.Sd5+ Kd4 3.Sc6+ Kc5 4.S:e3 mat, 1...Vce2 2.S:c4 Vd2 3.Sa6 Vb2 4.S:d3 mat, 1...Vhe2 2.Sh5 Vf2 3.f6 Vg2 4.S:f3 mat. Logická štvorťažka so vzájomným (antibristolským) prerušovaním čiernych veží.

947 (An. Kuznecov, II.-III. cena e. a. Tbilisi C 3.10.1975): 1.Vb5+ Kd4 2.Vd5+ Ke3 3.Vd3+ Kf2 4.Vf3+ Kg1 5.Vf1+ Kh2 6.Vf2+ Kg3 7.Vg2+ Kh3 8.Sf1! V:h8 9.Vg8+ 10.V:h8 a vyhrá. Po iných odstupoch kráľa biely zvíťazí rýchlejšie.

948 (V. Rudenko, I. cena Mat 1976): 1.Va6 hrozí 2.Dg8+ V:g8 mat, 1...Sf8 2.De7+ S:e7 mat, 1...S:d8 2.Ve7+ S:e7 mat, 1...Sh5 2.Sg6+ S:g6 mat, 1...S:h7 2.g6+ S:g6 mat. Štyri razy ťahá biely kameň na pole, ktoré práve opustil čierny kameň.

949 (L. Ugren, Majstrovstvá Juhoslávie 1971-1973): Zdanlivá hra 1...f4 2.Db6 Sg1 3.Dc6 Vd4 mat, riešenie 1.Da1 Sg1 2.Df6 Vd4+ 3.Ke5 f4 mat. Cyklická zámena ťahov bieleho. – Výsledok osobitnej riešiteľskej súťaže uverejníme v č. 1/1978.

* Druhý ročník majstrovstiev Východoslovenského kraja v riešení šachových problémov vyhral Michal Hlinka (Košice) pred dvojicou J. Šmajda – L. Baráti (Košice), Mariánom Šemrincom, Stanislavom Kovalským (Gelnica) a Ladislavom Wittnerom (Košice). Na majstrovstvá pozvali 35 najúspešnejších riešiteľov prvého kola. Víťaz postupuje do finále celoštátnej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred