Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.1.1978)


Problém č. 958 – originál

JAROSLAV HRONEC

Mat 2. ťahomVýborný šachový skladateľ, úspešný pracovník Závodov SNP v Žiari nad Hronom, stavebný inžinier, poslanec ONV a sympatický priateľ širokého okruhu šachistov, Jaroslav Hronec, už nie je medzi živými! Odišiel za tragických okolností v noci z 26. na 27. decembra m. r. vo veku 40 rokov, uprostred veľmi aktívnej činnosti v kompozičnom šachu, plný nápadov, zbierajúci úspechy v skladateľských súťažiach. Naši čitatelia si ho dobre pamätajú ako autora víťaznej štvorťažky z roku 1976 a trojťažky z turnaja 1975-1976. Bol mnohostranný, zaujímal sa o všetko dianie v kompozičnom šachu ešte tri týždne pred smrťou nám poslal list plný elánu, spolu so zaujímavou dvojťažkou, ktorú dnes uverejňujeme...

(Kontrolná notácia: b. Kh2 Vd5 Vg2 Sc1 Sg4 Pc3 d6 e5 f4 (9), č. Ke4 Pc2 c5 e6 (4), mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie NP. Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.)

Riešenie problému č. 943 (Kurucz) z 2. decembra 1977: 1.Jc4 hrozí 2.Va5, Vb4, Jc3 mat, čo vychádza postupne po 1...Jc2, Je6 (Vd5), K:a4 – a navyše 1...V:c4 2.D:c4 mat. Téma poloobrán vo voľnej forme.

Riešenie problému č. 950 (Valuška) zo 16. decembra 1977: 1.Je6 hrozí 2.Df4 mat, 1...Jd6, D:d2, Vf5, V:g6+, Se6, J:d3 2.D:f6, Dd4, D:f5, J7:g6, Jc6, D:e2 mat. Vzhľadom na zdanlivé hry zámena 6 matov a zároveň zámena jednej obrany (Z-26-6.11) – mimoriadne bohatá dvojfázová dvojťažka.

Knižné ceny za riešenia č. 943 a 950 vyhrávajú: Štefan Ďurnik, Chata na Zverovke, 027 32 p. Zuberec, Igor Opálený, Dukelská 3, 953 01 Zlaté Moravce, Miroslav Pešta, sídl. Sever bl. 8, 060 01 Kežmarok, Jegor Čillík, Malé Teriakovce 24, 980 51 p. Veľké Teriakovce, Igor Longauer, Zlatý Potok 2248, 960 01 Zvolen a Jozef Vilem ml., Prednádražie II 28/25, 917 00 Trnava.

* Známy budapeštiansky elektrotechnický závod Tungsram vypísal nedávno turnaj v skladaní šachových problémov, ktorého cenový fond činí vyše 40 000 forintov! Turnaj ma tri oddelenia: dvojťažky (rozhoduje B. Formánek, ČSSR) pomocné maty druhým ťahom (M. Myllyniemi, Fínsko) a ľubovoľné symbolické problémy na písmeno T (G. Jensch, NSR). Prípustné sú len problémy na šachovnici 8x8, s obyčajnými kameňmi, najviac 3 od jedného autora v každom oddelení. Okrem peňažných cien (5-4-3-2-1-0,5 v prvých dvoch, 3-2,5-2-1,5-1-0,5 v treťom oddelení, všetko v tisícoch forintov, dostane pohár závodu Tungsram najúspešnejší skladateľ celého turnaja (podľa osobitného bodového systému). Problémy treba poslať do 31. marca t. r. na adresu Magyar Sakkszövetség, 1055 Budapest V, Néphadsereg u. 10, s poznámkou Tungsram Problempokal na obálke. Možno očakávať, že to bude jeden z najväčších turnajov v histórii kompozičného šachu.


Vzad <<  >> Vpred