Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.1.1978)


Problém č. 956 – originál

Jozef Birkuš, Hurbanovo

Mat 2. ťahom


Problém č. 957 – originál

František Dano, Nitra

Posledný ťah čierneho?Kontrolná notácia. 956: biely Kd1 Dg8 Va4 Vf8 Sh8 Jc4 Jd2 Pb2 (8 kameňov), čierny Kd3 Dh6 Vf6 Sg5 Jh5 Pd7 e6 f5 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 957: b. Kd5 Sb7 Jb6 Pa3 b2 c2 d6 e2 g5 h3 (10), č. Kd8 Je8 Pa4 c5 d7 e5 f7 g7 h4 h7 (10), na ťahu je biely, treba dokázať, ktorý bol posledný ťah čierneho. Druhý (tzv. retrográdny) problém nie je zložitý, preverí však dedukčné schopnosti našich riešiteľov. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava s poznámkou ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 941 (Blunár) z 25. novembra 1977: 1.Jf7 hrozí 2.J:h6 mat, 1...e:f5 2.J:e5 mat (nie J:h6? pre odclonenie, ani Ve4? pre napadnutie), 1...J:f5 2.Ve4 mat (J:e5? odclonenie, J:h6? napadnutie), ale "variant" 1...S:c3 2.J:h6 mat nie je spojený so škodlivým motívom brania poľa f5. Verziu odstraňujúcu túto chybu uverejníme neskôr. Oprava.

Riešenie problému č. 942 (Formánek) z 25. novembra 1977: Zvodnosť 1.Sd1? hrozí 2.De4 mat, 1...Vb3 nebráni, 1...d5 2.Db5 mat, 1...Kd3, Sc3 2.Dd5, Se2 mat, vyvrátenie 1...Vd3!, riešenie 1.Sf3 hrozí 2.Db5 mat, 1...d5 nebráni, 1...Vb3 2.De4 mat, 1...Kd3, Sb4 2.De4, Dd5 mat. Okrem modifikovanej Hanneliusovej témy (hrozby a varianty Vb3, d5) obsahuje úloha zámenu obrany (mat Dd5) a matu (obrana Kd3).

Ceny za riešenia č. 941 a 942 vyhrávajú: Peter Andrejko, Za dubami 672, 091 01 Stropkov, Ivan Giertli, sídlisko Sekier 443, 960 01 Zvolen a Ľudovít Perkácz, 958 41 Veľké Uherce 580, okr. Topoľčany.


Vzad <<  >> Vpred