Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.2.1978)


Problém č. 966 – originál

Ľubomír Širáň, Lovčica

Mat 2. ťahom


Problém č. 967 – originál

Ľubomír Širáň, Lovčica

Mat 2. ťahomDnešné dva problémy sa síce riešia oddelene, ale číslicami, ktoré postavenia vytvárajú, patria nerozlučne k sebe. Náš, mladý autor ich venoval udalosti najaktuálnejšej: tridsiatemu výročiu februárového víťazstva. – Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu. (Kontrolná notácia: 966: b. Ke8 Vd3 Vf3 Sd7 Jd2 Pe2 (6), č. Ke5 Jd8 Pf4 f5 f6 f7 (6), 967: b. Kc3 Dc5 Se6 Jc2 Je8 Pc7 d2 e3 g2 (9), č. Ke4 Se2 Se7 Jc8 Jd8 Pc4 c6 e5 (8), v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

Riešenie problému č. 958 (Hronec) z 20. januára: Zvodnosť 1.Vgd2? tempo 1...Ke3, K:f4, c4 2.Ve2, V2d4, V2d4 mat, vyvrátenie 1...e:d5!, riešenie 1.Vdd2 tempo 1...Ke3, K:f4, c4 2.Vd4, Vde2, Vd4 mat. Zaujímavá a originálne motivovaná zámena hier. Z veľkého množstva riešení osobitne uvádzame spomienku šachistov ONV zo Žiaru nad Hronom (Farštiak, Hrmo, Ivan, Kozárik, Páleník) a Stanislawa Turleja z Varšavy, ktorý s Jaroslavom Hroncom hral v rokoch 1963-1965 turnaj v korešpondenčnom šachu (1. Hronec 12,5 zo 14, 2. Ťoupal 9,5, 3. Krumphanzl 8, 4. Turlej 8).

Ceny za riešenia vyhrávajú: Albert Albert, 032 21 Parlova Ves 14, Pavel Ondrejovič, VÚ 9376 PS4/HI, 385 01 Vimperk a Cyril Roth, Prostějovská 49, 080 01 Prešov.

* V poradí už 28. turnaj sovietskych námorných lodí v "rádiošachu" (ťahy sa prenášajú rádiom), ktorý pravidelne poriada športová organizácia "Vodník", sa skončil víťazstvom novorossijcov (8,5 bodu z 12) pred černomorcami, daľnevostočnikami a dunajcami. V predchádzajúcich kolách hralo spolu skoro 14 tisíc námorníkov a finálový turnaj trval 5 mesiacov.


Vzad <<  >> Vpred