Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.3.1978)


Problém č. 968 – originál

Artúr Nandráži, Kameňany

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 969 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom, 2 riešeniaKontrolná notácia. 968: b. Ka3 Dh1 Vc1 Vf6 Sb5 Sc7 Ja6 Pb2 b4 f3 g4 (11), č. Kd5 Vd7 Sd3 Sg5 Ja4 Pb7 c5 d4 e5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 969: b. Ka8 Df7 Vd2 Sb1 Sc5 Jd3 Jh2 Pb2 (8), č. Ke4 Dh1 Sb8 Sh7 Jc1 Pd7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho. Stoprvou prvotinou v našej rubrike sa hlási prvý tohoročný nový autor. Druhá dvojťažka znamená kvalitatívny skok v tvorbe M. Bednára: zo zamýšľanej zvodnosti vyšlo pekné druhé riešenie. – Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 959 (Jurčo) z 27. januára: a) Zdanlivé hry 1...Kc4 2.S:b3+ Kd3 3.Jc5 mat, 1...Ke4 2.Sf3+ Kd3 3.Je5 mat, riešenie 1.Je2 tempo, 1...Kc4 2.Jc3 Kd3 3.Je5 mat, 1...Ke4 2.Jg3+ Kd3, Kd5 3.Je5, S:b3 mat, b) zdanlivé hry ako v a), riešenie 1.Jc2 tempo 1...Kc4 2.Ja3+ Kd3, Kd5 3.Jc5, Sf3 mat, 1...Ke4 2.Je3 Kd3 3.Jc5 mat. Žiaľ, v pozícii b) je aj vedľajšie riešenie 1.Sf3+ 2.Je5+. Oprava.

Ceny za riešenie vyhrávajú: Jozef Džadoň, Tvarožná 30, 059 71 Ľubica, Štefan Selecký, Schiffelova 42, 801 00 Bratislava a Milan Tomka, Krupskej 46/7, 040 00 Košice.

* Definitívny výsledok tematického turnaja v skladaní dvojťažiek Hlasu ľudu 1976 je tento: ceny v poradí J. Retter, M. Svítek, V. Jerochin (ZSSR), J. Gordian a M. Maranďuk (ZSSR), čestné uznania V. R. Telegin (ZSSR), Š. Blunár, J. Gordian (ZSSR), pochvalné zmienky Z. Labai, B. Sivák, V. Kotěšovec. Pre tento rok vypísal Hlas ľudu netematický turnaj dvojťažiek s obmedzenou účasťou 1 skladby od autora. Rozhodcom je Juraj Brabec, úlohy treba posielať na redakciu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava.

* Ďalšie stretnutia záujemcov a šachové problémy budú vo štvrtkoch 16. marca, 30. marca a 13. apríla t. r. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku na Jadernej ulici, Bratislava-Ostredky. Začiatky sú vždy o 18. hod.


Vzad <<  >> Vpred