Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.11.1978)


Problém č. 1037 – originál

Peter Polák, Borský Peter









Mat 4. ťahom



Kontrolná notácia: biely Kf1 Dc3 Vh2 Jg3 Jg5 (5 kameňov), čierny Kf4 Va2 Va5 Sg8 Ja1 Ja3 Pa4 c5 e6 f2 f6 h3 h7 (13 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knižnými cenami.

Problém č. 959 (Jurčo) z 27. januára 1978 opravuje autor takto: a) b. Kc7 Sd1 Jd4 Jd7 Pa3 b2 e3 f2 f5 (9), č. Kd5 Pa5 b3 b7 d2 e7 f7 (7), b) premiestniť Pa3 na c3, Pb3 na f3, Pe3 na g3, v oboch pozíciách mat tretím ťahom, riešenie a) 1.Je2, b) 1.Jc2.

Problém č. 998 (Taraba) z 23. júna 1978 opravuje autor takto: b. Kf8 Df5 Vb3 Vh4 Sa6 Sh6 Jc8 Jg5 Pd2 d6 f2 (11), č. Kd5 Db2 Va7 Sh1 Jd8 Jg1 Pc4 c5 c6 d4 e5 e7 (12), mat druhým ťahom, zvodnosti 1.f4? d3!, 1.Ve3? e:d6!, 1.Ve4? Jf3!, riešenie 1.Sg7. – Za objavenie prípadných nekorektností v uvedených opravách možno získať knižnú prémiu.

Riešenie problému č. 1025 (Nemček) zo 6. októbra: Zvodnosť 1.D:b6? hrozí 2.Se4 mat, 1...De7, Vf4, D:b6+ 2.Dc6, J:e3, J:b6 mat, vyvrátenie 1...Sf4!, riešenie 1.D:e3 hrozí 2.Se4 mat, 1...De7, Vf4, V:e3+ 2.J:b6, De5, J:e3 mat. Zaujímavá analógia medzi zvodnosťou a riešením, spojená so zámenou obrán aj matov.

Riešenie problému č. 1026 (Skoba) zo 6. októbra: Pokusy 1.Da3? hrozí 2.Da6 mat, 1...D:e4! (1...b4? nebráni), 1.Dg3? hrozí 2.Je7 mat, 1...b4! (1...D:e4?), riešenie 1.Vb1 hrozí 2.D:b5 mat, 1...b4 2.Da6 mat, 1...D:e4 2.Je7 mat. Pekné spracovanie Hanneliusovej témy.

Knižné ceny za riešenia č. 1025 a 1026 vyhrávajú: Ľubomír Dobrovič, ul. B. Němcovej 654, 962 31 Sliač-kúpele, Ján Polóny, Okružná 758, 058 01 Poprad a Mikuláš Sedlák, Sídlisko II A, bl. 13, 066 01 Humenné.

* Na tohtoročnom turnaji v Daugavpilse (Lotyšská SSR), ktorý bol súčasťou majstrovstiev ZSSR, zohrali menej známi šachisti V. Ziľberštejn (biely) a V. Kim túto zaujímavú partiu: 1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.Jf3 c:d4 4.J:d4 b6 5.Jc3 Sb7 6.Sg5!? a6 7.e4!? J:e4? 8.J:e4 S:e4 9.De2! Sg6 10.g4!? f6 11.Sg2 Va7 12.Sd2 e6 13.Vd1 Dc7 14.0-0 h5? 15.J:e6! d:e6 16.D:e6+ De7 17.D:b6! Dc7 18.Vfe1+ Se7 (18...Kf7 19.Sd5 mat!) 19.V:e7+! K:e7 20.Sb4+ Kf7 21.Sd5+ Ke8 22.De6+ Kd8 23.Sb7+ Dd7 24.Sa5 mat! V zavretých hrách zriedkavo rýchly a efektný záverečný úder od 15. ťahu. Čierny by bol mohol ešte odolávať po 14...Sd6 alebo Sf7. (Hodnotenie ťahov pochádza od veľmajstra Suetina).

* II. bratislavský medzinárodný handicapový turnaj goistov vyhrali traja účastníci z NDR, štvrtý bol M. Kostolanský. V skupine nižších kvalifikačných tried zvíťazil J. Kolenčík. Pred turnajom sa uskutočnil medzimestský zápas Bratislava – Drážďany s nerozhodným výsledkom 4:4.


Vzad <<  >> Vpred