Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.6.1978)


Problém č. 997 – originál

Jozef Sorád, Kurima

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 998 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 997: b. Kh1 De7 Vd1 Vd8 Sa6 Sg1 Jd5 Jh3 Pc6 f5 g2 g4 (12), č. Ke4 Dg6 Vb5 Sa2 Sb4 Jd3 Pa5 c3 e5 g5 h7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 998: b. Kg7 Df5 Vb3 Vh4 Sa6 Jc8 Jg5 Pc2 d6 f2 f7 (11), č. Kd5 Db2 Sb8 Sh1 Jd8 Jg1 Pc4 c5 c6 d4 e5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Autorom 104. prvotiny v našej rubrike je mladý šachista z Bardejovského okresu. Skúsený Taraba spracúva podobnú tému ako v č. 984. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. (Posledný problém do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže uverejníme o týždeň.)

Riešenie problému č. 988 (Mlynka) z 19. mája: a) Zvodnosť 1.Vc3? hrozba 2.De5 mat, vyvrátenie 1...b:c4!, podobne 1.f8D? 2.J:c7, 1...Vh7! a riešenie 1.V:e3 2.De4 mat, b) 1.f8D? 2.De4 1...Da4!, 1.V:e3? 2.De5, 1...V:e3!, 1.Vc3 2.J:c7 mat, teda cyklická zámena hrozieb po rovnakých prvých ťahoch, žiaľ, navyše 4 vedľajšie riešenia: 1.De4+, J:b5, J:c7+, Jc8. Za úplné riešenie bolo možné získať 12 bodov. Oprava.

Riešenie problému č. 989 (Salai) z 19. mája: Tematický pokus 1.Jd7? hrozí 2.V:c5+, 1...Jd3 2.V:d3+ e:d3 3.Jf4+ D:f4 4.g8D mat, ale 1...a:b6!, riešenie 1.Va5 hrozí 2.Vac5+, 1...Jd3 2.Jf4+ D:f4 3.g8D+ V:g8 4.V:d3 mat (1...a:b6 2.Va8 atď.). Cyklická zámena druhého, tretieho a štvrtého ťahu bieleho. Neriešiteľnosť.

* Nový cyklus súťaže o titul majstra sveta v praktickom šachu jednotlivcov sa začne jedenástimi pásmovými turnajmi. ČSSR je v tretej zóne spolu s Bulharskom, Maďarskom, NDR, Poľskom a Rumunskom. Súťažiť bude 22 šachistov, z toho štyria z ČSSR – do medzipásmového turnaja postúpia piati.


Vzad <<  >> Vpred