Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.7.1978)


Problém č. 1001 – originál

Peter Frolkovič, Bratislava

Autorova prvá skladba

Pomocný mat 4. ťahom, 2 riešeniaNa scéne cvrček

Druhú tisícku problémov na riešenie začíname prvotinou bratislavského gymnazistu (dnes už v druhom ročníku) a usilovného účastníka stretnutí krúžku kompozičného šachu. Je to však prvotina veľmi výnimočná a pre našich riešiteľov nezvyčajná. Na diagrame vidieť tri obrátené dámy, ktoré predstavujú tzv. cvrčkov. Ide o figúru, ktorú zaviedol do kompozičného šachu práve pred 65 rokmi Angličan T. R. Dawson: prvý problém s cvrčkami bol uverejnený v časopise Cheltenham Examiner 3. júla 1913. Cvrček sa zakrátko ujal a dnes je nepochybne najrozšírenejším kameňom exošachu. Jeho pohyblivosť je definovaná takto: ťahá vo všetkých smeroch (ako dáma), ale len na pole bezprostredne za najbližším kameňom, ktorý mu stojí v ceste. Takže biely Ce8 je na diagrame "mŕtvy" (nemôže na g6, lebo tam stojí vlastný kameň), čierny Cf5 môže ťahať na f3, f8, h7 a čierny Cf7 len na h5. Keď vezmeme do úvahy, že v pomocnom mate začína čierny a pomôže bielemu dať mat daným počtom ťahov, malo by byť všetko jasné. Problém má však dve riešenia, preto ako ďalšiu pomôcku prezradíme prvé: 1.Kf4-e5 Ce8-e4 2.Ke5-d5 Kg6-f6 3.Cf7-c4 Ce4-b4 4.Cf5-c5 Sd1-f3 mat. Druhé riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu. Kontrolná notácia: b. Kg6 Sd1 Ce8 (3), č. Kf4 Cf5 Cf7 (3).

Riešenie problému č. 996 (Agarski) zo 16. júna: 1.Kd3 h3 2.Se3+ Kh2 3.Vf2 g:f2 4.Sf4 mat, zaujímavé pokusy 1.Ke2? 2.Vd2 3.Vd8 h:g1J+!, 1.Ke3?... 3...h:g1D+!, 1.Vaa1? 2.Sf2+ Kh2! zviedli pomerne mnoho riešiteľov. Originálna štvorťažka, ako stvorená pre riešiteľské súťaže.

Riešenie problému č. 997 (Sorád) z 23. júna: Intencia 1.Dc5 hrozí 2.De3 mat, varianty po 1...S:c5, V:c5, J:c5 (Jf2+), Dd6, ale aj vedľajšie riešenie 1.Jf6+ (4 body).

Riešenie problému č. 998 (Taraba) z 23. júna: Intencia 1.Kf6 hrozí 2.D:e5 mat, varianty po 1...d3, S:d6, Jf3, ale aj päť vedľajších riešení 1.S:c4+, 1.Jb6+, 1.Dd7, 1.Df6, 1.Dg6 (v riešiteľskej súťaži maximálne 12 bodov). Oprava.


Počítače sa zlepšujú

Stále častejšie sa v odborných časopisoch objavujú správy o vytváraní nových šachových programov pre počítače, ich zlepšovaní a o úspešných partiách proti živým šachistom. "Majstrom sveta" medzi programami je v súčasnosti americký CHESS 4.6. Za jeho úspech možno pokladať tesnú prehru 3,5:6,5 v zápase proti talentovanému 12-ročnému anglickému majstrovi N. Shortovi. Pozrite sa, ako prebehla 5. partia, v ktorej mal Short biele kamene: 1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Jc3 e:d5 5.c:d5 d6 6.e4 g6 7.f4 Sg7 8.Sb5+ Sd7 9.e5 Jh5 10.Jf3 0-0 11.0-0 Sg4 12.e:d6 Sd4+ 13.Kh1 D:d6 14.Dd2 S:f3 15.V:f3 Jd7 16.Sc4 Jb6 17.b3 Dd7 18.Sb2 Vfe8 19.f5 Sf6 20.f:g6 f:g6 21.Vaf1 Dg4 22.V:f6 J:f6 23.V:f6 J:c4 24.b:c4 Dd4! 25.Jb1 D:b2 a Short bol tento raz krátky...


Vzad <<  >> Vpred