Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.7.1978)


Problém č. 1000

Arnold Pongrácz

Wiener Schach-Zeitung

č. 4/1855 (apríl)

Samomat 15. ťahomKontrolná notácia: Ka8 Sb4 Sc2 Vd6 De6 Vg6 Jg4 (7), Kc7 Pg7 (2).

Je to iste nevšedná udalosť, keď sa v šachovej rubrike uverejní práve tisíci problém na riešenie. A pokiaľ ide o slovenské rubriky, táto udalosť sa koná dnes po prvý raz v histórii. Tisíc šachových problémov uverejnila naša rubrika za 13 a pol roka trvania (od 9. januára 1965), štatistici teda môžu zaznamenať priemerné počty 74 problémov za rok, alebo 1,42 problému za týždeň. Pritom asi dve tretiny z nich boli originály a vyše 10 percent prvotiny slovenských autorov!

Jubileum chceme osláviť výnimočným spôsobom, preto sme vybrali problém doslova historický: ide o prvotinu prvého slovenského šachového skladateľa, Arnolda Pongrácza. V tomto mesiaci si pripomenieme aj 168. výročie jeho narodenia (Nededza pri Žiline, 18. júla 1810) a 88. výročie smrti (Trnava, 7. júla 1890). Pongrácz mal 44 rokov, keď publikoval vo viedenskom šachovom mesačníku svoj prvý problém. A napodiv, hneď od začiatku sa venoval mnohoťahovým samomatom. Vyrástol z neho potom na svoje časy vynikajúci skladateľ samomatov, takže ho vlastne môžeme dodnes považovať za najlepšieho slovenského samomatistu všetkých čias.

Pre tých, ktorí sa odvážia na riešenie pätnásťťahového samomatu pripomíname, že v samomatoch začína biely a prinúti čierneho, aby mu dal mat najneskôr udaným počtom ťahov. Teda biely chce dostať mat a čierny ho nechce dať, ale nakoniec je k tomu prinútený. Riešenie pošlite do konca júla t. r. na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Päť najlepších riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 993 (Vladimirov a Lošinskij) z 2. júna: Zvodnosť 1.Ve7? hrozí 2.d4+ J:d4 3.f4 mat, 1...V:d3 2.Jc7+ Kd4 3.Jb5 mat, 1...J:d3 2.Jef4+ Kd4 3.J:e2 mat, 1...c:d3 2.Jg5+ Kd4 3.J:f3 mat, vyvrátenie 1...Sf6!, riešenie 1.Ve8 hrozí opäť 2.d4+, ale po tých istých obranách vychádzajú zmenené pokračovania: 1...V:d3, J:d3, c:d3 2.b8J, b8D, g:f3 a 3.Jc6, D:d6, f4 mat. Zaujímavá "zámena útoku". Viacerých riešiteľov zviedlo 1.g:f3? J:d3 2.b8J Dg1+!

Riešenie problému č. 994 (Opálený) z 9. júna: 1.Jg5 hrozí 2.J:e6 mat, 1...Je6~, Jd4, Sc6~, Kd4 2.d4, Je4, D:d5, Df2 mat, malá zvodnosť 1.Jd2? s hrozbou 2.Jb3 mat viazne na 1...Kd4! (zaclonenie d1-d3). Na začiatočníka veľmi pekné.

Riešenie problému č. 995 (Rovesný) z 9. júna: 1.Kc7 hrozí 2.Db6+ Ka4 3.Db4, Jc3 mat, 1...Se6 2.Va8+ Kb5 3.Dd3 mat, 1...b1D 2.D:b1 Ka4, Ka6, Sg8~ 3.Db4, Db6, Va8 mat, 1...Kb5 2.Db6+ Kc4 3.Db4 mat. Dvojitý mat v hrozbe a niektoré nepresnosti vo vedľajších variantoch nemožno považovať za závažné duály.

* Posledné stretnutie záujemcov o šachové problémy v tejto sezóne sa uskutoční vo štvrtok 13. júla t. r. o 18. hod. v Klube Planéta pri ulici Planét, Bratislava-Ostredky. Na programe budú aj výsledky našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred