Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.6.1978)


Problém č. 992

S. Šedej

1. miesto

Leningrad – Charkov 1976

Mat 2. ťahom


Problém č. 993

Vladimirov a Lošinskij

I. cena

Memoriál J. Ondota c 1976

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 992: b. Kb1 Dh5 Va4 Vg3 Sb3 Sg7 Jc3 Jd1 Pd4 f4 h3 (11), č. Kd3 De3 Ve2 Vf6 Je1 Jh8 Pd2 d7 g4 g5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 993: b. Kg8 Vc8 Vd7 Sf5 Je6 Jh5 Pa2 b7 d3 e4 f2 g2 h7 (13), č. Ke5 Da1 Vb3 Vc2 Sh8 Jc1 Jf3 Pb6 c4 d2 d6 e2 h2 (13), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Hoci máme dosť originálov, pre osvieženie riešiteľskej súťaže sme dnes vybrali dva vynikajúce problémy sovietskych autorov. 38-ročný Charkovčan patrí k najlepším dvojťažkárom súčasnosti a s obľubou sa venuje moderným hrozbovým témam (zdanlivé hry po 1...g:f4, g:h3 a dve zvodnosti dámou). Z ďalšej prvej ceny moskovskej dvojice sa veľmajster Lošinskij, žiaľ, už nemôže tešiť, zato sa iste potešia riešitelia, keď odhalia zaujímavú analógiu medzi zvodnosťou a riešením. – Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ (pri adrese).

Riešenie problému č. 981 (Mihalčo) z 21. apríla: 1.Sc6 tempo, po ľubovoľnom odťahu Se5 vychádza dvojitá sekundárna hrozba, preto treba vybrať také ťahy, po ktorých je pokračovanie jednoznačné: 1...S:c3 2.De6+, 1...S:g3 2.Dg4+, 1...Sf4 2.De6+, 1...Sf6 2.Dg4+ atď. Udávané zvodnosti sú vyvrátené dvoma obranami: 1.De6? Vg5, Vf2+!, 1.Db6? Vf3, Sd4!

Riešenie problému č. 982 (Ondrejka) z 28. apríla: Zvodnosti 1.Jd2? hrozí 2.Jc4 mat, vyvrátenie 1...Vc1!, 1.a8D? hrozí 2.D:c6 mat, 1...Vc1!, riešenie 1.Sd7 hrozí 2.e8J mat a po príslušných obranách jazdcom b5, strelcom f5 a dámou h2 nasledujú maty 2.e5, De5, D:f4. Aj keď sú obrany v jednotlivých fázach rozličné, nejde o tému zámeny obrán. Treba k tomu bližšie vysvetlenie?

* Na "veľkoturnaji" budapeštianskeho Tungsramu konkuruje 265 dvojťažiek, pravda, značne viac došlo problémov na symbolickú tému "T".


Vzad <<  >> Vpred