Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.6.1978)


Problém č. 999 – originál

Ladislav Salai sr., Martin

a) Mat 6. ťahom, pozri textKontrolná notácia: biely Kd1 Vh1 Jc7 (3 kamene), čierny Kb1 Pb2 b3 (3 kamene), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom, úloha má však ešte ďalšie dva dvojníky; pozícia b) vznikne po premiestnení Vh1 na a6, v nej dá biely mat ôsmym ťahom, napokon v pozícii c) s bielou vežou na a6 (ako v b), ale po premiestnení bieleho jazdca na b8 ide o mat desiatym ťahom. Za správne riešenie jednotlivých dvojníkov možno získať postupne 3-4-5 bodov. Autor venoval tento problém pamiatke Jaroslava Hronca. Je to posledný problém do štvrťročnej riešiteľskej súťaže, riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 990 (Pinter) z 26. mája: 1.Jb2 hrozí 2.Jc4 mat, 1...Ja3, Jd6, Jb6, Jb:c3, Ve4 2.Dc7, Dg7, Dd4, S:c3, J:d3 mat. Dobré využitie poloväzby, otázka je, či by sa nedal zlepšiť úvodník a ekonómia (Se1 a Sg6).

Riešenie problému č. 991 (Križovenský) z 26. mája: Zdanlivé hry 1...c4, e4 2.Kc5, Ke5 mat, 1. riešenie 1.Je4 tempo c4 2.K:e5 mat, 2. riešenie 1.Jc4 tempo e4 2.K:c5 mat. Rozložená recipročná zámena matov. (Za každé z riešení po 2 body.)

Riešenie problému č. 992 (Šedej) z 2. júna: Zdanlivé hry 1...g:f4, g:h3 2.Db5, D:e2 mat, 1. pokus 1.D:g5? hrozí 2.Db5 mat, vyvrátenie 1...d5!, druhý pokus 1.D:g4? hrozí 2.D:e2 mat, vyvrátenie 1...Df3! riešenie 1.De8 2.D:e3 a De4 mat, 1...d5, Df3 2.Db5, D:e2 mat. Pokusy a riešenie predstavujú tzv. Dombrovskisovu tému, zdanlivé hry s riešením tvoria zámenu obrán.


K riešiteľskej súťaži

Požiadavka viacerých riešiteľov uznať body za duály v č. 979 sa ukázala neoprávnená. Duály teda nie sú, i keď ostala závažná "neriešiteľnosť" v zdanlivej hre. Kto uvádzal duály, dostane za každý z nich mínus jeden bod. A podobne odpočítame po bode tým riešiteľom, ktorí dokazovali ilegálnosť postavení problémov č. 979, 982 a 993. Podrobnou analýzou možno dokázať, že všetky tri problémy sú odvoditeľné zo základného postavenia partie. – Na druhej strane však treba priznať bod navyše za upozornenie na neriešiteľnosť č. 989: 1.Va5 a:b6 2.Va8 Vg6! – takýchto riešiteľov bolo iba päť!

Vzhľadom na túto chybu, ako aj vedľajšie riešenia v č. 983 a 988 má súťaž veľmi zaujímavý a napínavý priebeh. Z vyše 250 riešiteľov získalo za č. 983 plný počet 8 bodov len 32 – niekoľkí ďalší stratili po 1 bode za nesprávne udané tretie riešenie 1.Df4?. Na problémoch č. 988 a 989 sa dalo "zarobiť" až 17 bodov, a to dokázali len dvaja riešitelia, Buranský a Slávik. Tí však nie sú na čele, lebo už predtým stratili po 5 bodoch. Vedúci pelotónu so stratou 1 bodu obsahuje preto iba sedem "jazdcov": Cehelský, Kočík, Kubaský, Kubíni, Matoňák, Nandráži a Štúň. To je stav po č. 989 – ale do konca ostáva ešte niekoľko hodín tvrdej riešiteľskej práce. Kto nakoniec zvíťazí?


Vzad <<  >> Vpred