Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.8.1978)


Problém č. 1015 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely remizujeKontrolná notácia: biely Kf7 Vb6 Sa3 Pe4 g5 (5 kameňov), čierny Kh7 Sg1 Jc2 Pc5 e2 g6 g7 h3 (8 kameňov), biely začne a vynúti remízu aj pri najlepšej obrane čierneho. Po úvodníku 1.V:g6 hrozí 2.Vh6+ g:h6 3.g6+ 4.g7+ 5.g8D mat a čierny sa môže brániť iba 1...Sd4, na čo nasleduje 2.S:c5! Sc3 3.e5! S:e5. Úlohou riešiteľov bude nájsť ďalšie pokračovanie. Pošlite ho do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Ešte k problému č. 1000. Ako sme už napísali, k záverečnému matovému obrazcu možno dospieť rozličnými cestami (napr. riešiteľ I. Skoba uviedol aj odbočku 2.De5 3.Vc7+ 4.Df4 a potom Se4 možno zahrať kedykoľvek až do 10. ťahu); jednoznačný je úvodník a záverečná kombinácia od ťahu 11.Ve6+. Isteže, ide o duály, ale nie natoľko závažné, aby hodnotu úlohy znížili podstatnou mierou. Duály podobného druhu sa pripúšťajú (napr. v dlhých samomatoch, ale i v štúdiách) dokonca aj v súčasnosti – a skladbu, ktorá vznikla pred 123 rokmi, treba posudzovať ešte oveľa miernejšie. Na druhej strane je zaujímavé. že pokusy o obsadenie poľa f4 vežou vychádzajú až v 16 ťahoch, čo možno považovať za zaujímavú zvodnosť. – Pre úplnosť treba o tomto prvom slovenskom probléme povedať, že zdrojom autorovej inšpirácie bol samomat H. Pollmachera a R. Schuriga, uverejnený 1. januára 1855 v Illustrierte Zeitung, ktorý má podobné postavenie, ale celkom iný obsah. Pravdepodobne pri jeho riešení prišiel Arnold Pongrácz na myšlienku matu samotným pešiakom – a tak sa z riešiteľa stal skladateľ.

Riešenie problému č. 1001 (Frolkovič) zo 14. júla: Druhé zamýšľané riešenie s echovým matom 1.Ch7 Kg7 2.Kf5 Sa4 3.Ce4 Ce3 4.Cf4 Sd7 mat našiel iba I. Skoba. Prekvapujúcim objavom je však vedľajšie riešenie 1.Ch5 Sb3 (Sa4) 2.Kf3 Kg5 3.Ce2 Ce1 4.Cf2 Sd5 (Sc6) mat, ktoré nám oznámil V. Pipta. Až na duál ide o tretie echo – podarí sa autorovi oprava s tromi rovnocennými riešeniami a bez nekorektností? Hodnota problému by tým niekoľkonásobne stúpla. Oprava.

Ceny za riešenie problémov č. 1000 a 1001 vyhrávajú: Samuel Brnák, 935 03 Bátovce, Jozef Majerčák, Zotavovňa Urán, 059 60 Tatranská Lomnica, Milan Mišík, Sibírska 11 E/2, 038 01 Martin-Priekopa, Ján Peták, 053 63 Spišský Hrušov 237, Vasil Pipta, Škultétyho 1945/14, 075 01 Trebišov, Ivan Skoba, Meziříčská 1644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a František Valent, 966 21 Lovča 112.


Vzad <<  >> Vpred