Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.8.1978)


Problém č. 1016 – originál

Ladislav Kočík, Košice

Mat 2. ťahom


Problém č. 1017 – originál

Ivan Kiss, Kežmarok

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1016: b. Kc8 Dc5 Vh4 Sc6 Jd6 Jd7 (6), č. Ke6 De2 Vd3 Sf7 Sf8 Pe7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1017: b. Kh7 Vd5 Se2 Sg1 Jb4 Jb5 Pc4 d2 g3 (9), č. Ke4 Da3 Vd1 Vf6 Jh4 Pb6 c3 g6 g7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dvojťažka jedného z víťazov našej riešiteľskej súťaže obsahuje tému poloobrán (na tri hrozby). V č. 1017 objavíte zámenu matov po obranách 1...Vf5, Jf3. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy na nedeľu, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 1002 (Kiss) z 21. júla: 1. zvodnosť 1.D:b7? tempo 1...Kd4, Ke6 2.D:g7, De7 mat, 1...f3!, 2. zvodnosť 1.Dh1? tempo a po rovnakých obranách 2.Da1, De1 mat, 1...f3!, riešenie 1.Df3 tempo a 2.D:f4, De2 mat (1...Jb6~ 2.Dd5 mat). Dobre konštruovaná trojfázová zámena dvoch matov po ťahoch kráľa – na "čerstvého" začiatočníka výborné.

Riešenie problému č. 1003 (Šťastný) z 21. júla: 1. zvodnosť 1.D:g5? tempo 1...Kd6, K:c4 2.De7, Vc1 mat, 1...h:g5!, 2. zvodnosť 1.Jb4? tempo a 2.Jb3, Vc2 mat, 1...K:b6!, riešenie 1.Jc3 tempo a 2.Je4, Jb3 mat. Motivačne bohatá trojfázová zámena dvoch matov; zahrnujúca aj jednu zámenu obrany (s matom Jb3). Škoda hrubého vyvrátenia prvej zvodnosti.

Ceny za riešenia problémov č. 1002 a 1003 vyhrávajú: Ivan Košinár, Fučíkova 21, 801 00 Bratislava, Tibor Lenčucha, 028 01 Trstená 265/1 a Mikuláš Prokaj, 962 25 Slatinské Lazy 132.


Vzad <<  >> Vpred