Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.9.1978)


Problém č. 1018 – originál

Marián Jurkovský

Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1019 – originál

Miroslav Svítek, Turá Lúka

Mat 2. ťahom, 2 riešeniaKontrolná notácia. 1018: b. Ke2 Dc3 Vd8 Ve4 Sh3 Jc8 Jd4 Pc2 c7 f3 (10), č. Kd5 Dg5 Vb6 Se8 Jd7 Jg4 Pd6 e3 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1019: b. Kf3 Da6 Ve1 Ve4 Sb1 Jh5 Pa3 c5 g6 (9), č. Kd5 Se5 Pa4 a5 d6 d7 f4 g7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Zámena matov po obranách 1...Vc6, Vb4, Jge5, Jce5 je pekným úspechom mladého autora č. 1018. Zámena v druhej dvojťažke nepotrebuje komentár, lebo vyplynie priamo z oboch riešení. Z riešiteľov, ktorí pošlú správne riešenia do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, troch odmeníme knižnými cenami.

Riešenie problému č. 1004 (Hrica) z 28. júla: 1.Sb1 hrozí 2.Ve4 mat, 1...Vd3(Sg2), Sd3(V:b1,d5), Sf4, Vd4, Jf6+ 2.Jbc4, S:d6, Jg4, c:d4, S:f6 mat. Jednoduchá strategická dvojťažka.

Riešenie problému č. 1005 (Krbúšik) z 28. júla: 1.Db3 hrozí 2.D:d5 mat, 1...d:e4, f:e4, J:e4, J:e4, K:e4, Ke6 2.Vc5, Dg3, Ve7, De3, D:d5 mat. Pekné blokovania uvoľneného poľa a navyše malé zvodnosti 1.Db4? a 1.Dd1?, ktoré by si zaslúžili hlbšie rozpracovanie.

Ceny za riešenia č. 1004 a 1005 vyhrávajú: Jozef Földesi, ul. Sovietskej armády 25/9, 972 31 Handlová, Arpád Kurucz, Brnenské nám. bl. X/12, 946 03 Kolárovo a Peter Pišek, Vajanského 2, 034 01 Ružomberok.

* V predbežnom výsledku štvrťročnej riešiteľskej súťaže, ktorý sme uverejnili 4. augusta, treba vykonať dve opravy. Ján Dulla (Žilina) získal 95 bodov (nie 88), čím sa dostal do skupiny výhercov. A 85 bodov získal ešte nedopatrením neuvedený Gustáv Pekár (Tisovec). Po týchto opravách nadobudol výsledok definitívnu platnosť.


Vzad <<  >> Vpred