Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.10.1978)


Problém č. 1027 – originál

Marcel Susa, Košice

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1028 – originál

Ján Golha, Vráble

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1027: b. Kh3 Dc8 Ve4 Sa3 Sg6 Jc6 Jf5 Pa4 e2 e7 f4 (11), č. Kd5 Dc3 Va7 Pe3 f6 f7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1028: b. Kh5 Dd5 Va4 Sd8 Je2 Jg2 Pc7 (7), č. Kf5 Db2 Sh4 Je5 Pd2 d4 d7 g5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Poslucháč Elektrotechnickej fakulty VŠT v Košiciach nás prekvapil hneď na prvý raz zrelou dvojťažkou, ktorá obsahuje zámenu troch matov (po 1...V:e7, De5, f:g6). Ján Golha pokračuje vo svojom "výskume" slovenskej školy: v č. 1028 treba porovnať zvodnosti 1.Va3? a 1.Va6? s riešením. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1018 (Jurkovský) z 1. septembra: Zdanlivé hry 1...Vc6, Vb4, Jge5, Jce5 (Jc5) 2.D:c6, Dc6, Se6, J:b6 mat, riešenie 1.Jc6 hrozí 2.Dc4 mat s matmi 2.Dd4, J:b4, Vd4, V:d6 mat. Zámena štyroch matov.

Riešenie problému č. 1019 (Svítek) z 1. septembra: 1. riešenie 1.Vc4 tempo, 2. riešenie 1.Sd3 tempo s matmi 2.D:d6, J:f4, Se4, resp. 2.V:e5, D:d6, Sc4 po obranách 1...Ke6, Se5~, d:c5. (Navyše 1...K:c5 2.Db5 mat.) Zámena troch matov vo forme dvoch riešení.

Knižné ceny za riešenia č. 1018 a 1019 vyhrávajú: Róbert Hraba, Mukačevská 1, 080 01 Prešov, Eugen Križo, 985 11 Stará Halič 43 a Ján Šefc, VÚ 9732, 294 43 Čachovice-Vlkava.

* Vynikajúcim úspechom slovenských šachových skladateľov sa skončil veľký medzinárodný anonymný turnaj budapeštianskeho závodu Tungsram v oddelení dvojťažiek: I. a III. cenu získal J. Valuška (Zvolen), II. cenu dvojica J. Brabec a Ľ. Lehen (Bratislava), IV. cenu Š. Blunár (Zvolen) a V. cenu J. Taraba (Kežmarok). Na turnaji konkurovalo 265 dvojťažiek a rozhodcom bol B. Formánek.

* Ďalšia schôdza bratislavského krúžku kompozičného šachu bude 19. októbra.


Vzad <<  >> Vpred