Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.9.1978)


Problém č. 1020L. I. Lošinskij

III. cena

Bulletin CŠK ZSSR 1973

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg2 Dd2 Vc5 Se6 Sg1 Jc4 Jd3 Pa5 e2 f5 h3 (11 kameňov), čierny Ke4 Da1 Va4 Vb2 Sa3 Sb1 Je7 Pa2 c7 e5 f4 f6 g3 h4 (14 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dnes pre zmenu reprodukovaná lahôdka krásna strategická trojťažka slávneho moskovského veľmajstra. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1006 (Valent) zo 4. augusta: 1.Sc5! tempo 1...Kf8 2.Ve5 d:c5 3.Sd7 4.Ve8 mat, 1...Ke7 2.Ve5+ Kd8 3.Kf7 d:e5 4.Se7 mat (2...Kf8 3.Sd7), 1...c6 2.V:d6 Ke7 3.V:c6+ Kd8 4.Vc8 mat (1...d:c5 2.Kf6 c6 3.Sh5+ atď.). Na začiatok vynikajúca štvorťažka s perfektným úvodníkom a tromi modelovými matmi.

Knihy za riešenie vyhrávajú: Katka Gazdíková, 966 02 Vyhne, Rudolf Lokaj, Haningovce 46, 082 57 p. Ľutina a Jan Svoboda, Zelenečská R-1, 917 00 Trnava.

Autorské riešenia štúdií zo "Šachu na prázdniny". 1007 (Sivák): Nejde 1.Kc6? g1D 2.Kd6 Db6+ 3.Kd5 Dc7 4.Kd4 Dc6 5.Ke5 Dc5+ 6.Kf6 Dc3+ 7.Kg6 Df3 8.Kg5 Df1 9.Kg4 Df2 10.Kf5 Df3 11.Kf6 Df4+ 12.Kg7 Dg5+ 13.Kh7 Df6 14.Kg8 D:e6+ a pod., preto 1.Je3! g1D 2.Jd5 Dd4 3.Ka5! De5 4.Kb5 Dd6 5.Ka5! remíza, 3...Dd3 4.Kb6! Dc4 5.Ka5! Dc6 6.Kb4! remíza. 1008 (Sivák): 1.Kc6 b2 2.c5 b1S! 3.Kb7! Se4 4.c6! S:d5 5.Kb6 Sg2 6.Kb7 Se4 7.Kb6 Sf5 8.Kb7 Se4 9.Kb6 pozičná remíza, 6.Kc5? S:h3 7.Kd4 S:d7 č. vyhrá, 5...Se4 6.Kc5 Sg2 7.Kd4 S:h3 8.Ke3 Sg2 9.Kf4 remíza atď. 1009 (Sivák): 1.Sd5 Kf4 2.Sc6 Ke3 3.S:b5 K:f3 4.Se8 Ke4 5.b5 Kd5 6.b6 Kd6 7.Sa4! tempo a vyhrá, 4.Sa4? Ke4 5.b5 Kd5 6.b6 Kd6!, 4.Sc6+? Ke3 5.b5 Kd4 6.b6 Kc5! a pod. 1010 (Polaček): 1.Vb6 V:b6 2.h8D Vb1 3.Dh7 Vc1 4.Dc2! V:c2 5.f8D Vc1 6.Da3 Vb1 7.Dd3 Vc1 8.Da3 remíza opakovaním ťahov, 3.Db2? Kf2+! čierny vyhrá atď. 1011 (Mihalčo): 1.Se4 hrozí 2.Vc5, 1...Sd6 2.Vd5 Se7 3.Ve5 Se~ 4.Ve8, 2...Sc7 3.Vc5 Sc~ 4.V:c8, 1...Sa6 2.Vc5 Sb8(d8) 3.Vc6 Sb7 4.Vh6+ Kg7 5.Vh7+, 1...Se6 2.Vc5 Sb8 3.Vc6 Sd7 4.Va6 Se5 5.Va8+ Kg7 6.Va7, 2...Sd8 3.Vc6 Sd7 4.Vd6, 3...Sh3 4.Vh6 a vždy vyhrá. 1012 (Križovenský): 1.Dc4+ Kb1 2.Ke3 V:a2 3.Df1+ Kc2 4.Dd3+ Kc1 5.Dd2+ Kb1 6.Dd1 mat, 1...Kd1 2.Ke3 b1D 3.De2+, 2...b1J! 3.Db3+ Kc1 4.Kd3 Jd2 5.Dd3+, 3...Ke1 4.Dd3, 1...Kd2 2.Dd3+ Ke1 3.Ke3(f3), 2...Kc1 3.Ke3 V:a2 4.Dd2+ a vždy mat nasledujúcim ťahom. – Prípadné opravy uverejníme spolu s výsledkom riešiteľskej súťaže o tri týždne.

* V rámci prípravy zbierky problémov slovenskej školy (zámena obranných motívov a pod.) prosíme všetkých autorov, aby poslali svoje uverejnené skladby z danej oblasti na adresu Ján Golha, PS 49/C, 347 01 Tachov. Treba uviesť presné dáta uverejnenia a úplné riešenie.


Vzad <<  >> Vpred