Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.7.1979)


Problém č. 1088 – originál

Gejza Reiprich, Vrútky

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Ke3 Va1 Sa6 Jc4 Je8 Pd2 (6 kameňov), čierny Kc5 Pd3 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1078 (Réti) z 25. mája: 1.Kg6! Kb6 2.K:g7 h5 3.K:f6 h4 4.Ke5 h3 5.Kd6, 4...K:c6 5.Kf4, 2...f5 3.Kf6 f4 4.Ke5 f3 5.Kd6, 1...h5 2.K:g7 h4 3.K:f6 h3 (1...f5 2.K:g7 f4 3.Kf6 f3) 4.Ke6 (e7), 3...Kb6 4.Ke5 atď. Rozvinutie známej Rétiho témy dvojitého útoku kráľa. Podstata efektnej kombinácie spočíva vo väčšej geometrickej rýchlosti kráľa premiestňujúceho sa po diagonále.

Knižné ceny za riešenie vyhrávajú: František Olbricht, Kozmonautov 10, 048 01 Rožňava, František Rochovský, 976 69 Pohorelá 703 a Dezider Turček, PS-1/PB, 348 02 Bor u Tachova.

Problém č. 1001 (Frolkovič) zo 14. júla 1978 opravuje autor takto: b. Kd5 Sh3 Cf6 (3), č. Ke3 Cc5 Ce6 Ph5 (4), pomocný mat 4. ťahom, 4. riešenia: 1.Kf4 Sf1 2.Kf5 Kd6 3.Cg5 Ch4 4.Cg4 Sd3 mat, 1.Cc4 Ke5 2.Kd3 Kf4 3.Cc3 Cb2 4.Cc2 Sf1 mat, 1.Ce2 Kc4 2.Ke4 Kc3 3.Ce5 Kd2 4.Sf5 Sg2 mat, 1.Kf2 Ke4 2.Kg1 Kf3 3.Kh1 Cf2 4.Cg1 Sg2 mat. Za objavenie prípadnej nekorektnosti možno získať knižnú prémiu. Pozn. red. Dodatočne sa zistilo, že táto skladba má 49 vedľajších riešení.


Botvinnik o sebe

V decembri minulého roka vyšla v moskovskom vydavateľstve Molodaja gvardia veľmi zaujímavá autobiografická kniha bývalého majstra sveta v praktickom šachu a doktora technických vied Michaila Moisejeviča Botvinnika. Na 250 stranách malého formátu je v nazhromaždených (nie príliš systematicky) mnoho faktov z osobného a šachového života, ako aj z povolania elektrotechnického inžiniera a vedeckého pracovníka. Text je však popreplietaný aj vlastnými stanoviskami a subjektívnymi názormi a azda práve preto sa číta veľmi ľahko, ako dobrá beletria. Pre súčasný rozvoj šachu sú osobitne zaujímavé posledné kapitoly o zostavovaní šachového programu pre počítače, čomu sa autor celkom upísal po skončení dráhy turnajového šachistu a zanechaní pôvodného povolania. 67-ročný Botvinnik je dnes jedným z najpovolanejších špecialistov, aby sa o šachu vyjadril týmito slovami (str. 8): "Šach predstavuje typickú nepresnú úlohu, podobnú tým úlohám, ktoré prichodí ľuďom ustavične riešiť v každodennom živote (napr. prechod ulicou, vedenie podniku atď.). To, že šach je vymyslený človekom, kým iné nepresné situácie vznikajú akoby mimo vôle ľudí, nemá podstatný význam z hľadiska metódy riešenia... Preto je chybné myslieť, že šach neodráža objektívnu realitu – šach odráža myslenie človeka. Na príklade šachovej hry sa možno naučiť metóde ohraničenia nepresných úloh, aké sa vyskytujú v činnosti človeka." – Botvinnik, M. M.: K dostiženiu celi. Molodaja gvardia 1978.


Vzad <<  >> Vpred