Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.3.1978)


Problém č. 970 – originál

Ján Juríček, Zvolen

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 971 – originál

Marián Križovenský

Vranov nad Topľou

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 970: b. Kc1 Dc2 Sa4 Sc7 Ja1 Je1 Pb2 b3 f2 f4 (10), č. Kd4 Vc3 Pb4 c5 d6 e4 f5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 971: b. Kc7 Df2 Ve7 Pa2 (4), č. Kd5 Jb7 Pc3 c6 d7 f3 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Výtvor ďalšieho nového autora je výsledkom dlhého "boja" o korektnosť. Nenápadná trojťažka dokumentuje usilovnú snahu o čo najlepšie využitie materiálu. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH. Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 960 (Virostko) z 3. februára: Zvodnosť 1.Da2? tempo 1...Kh5, K:h3, Kf3, K:f5 2.De2, D:g2, D:g2, De6 mat, ale 1...e2!, riešenie 1.Dd6 tempo s matmi v poradí 2.Dg6, Dg3, Dd1, De6 – navyše 1...e2 2.Dg6 mat. Téma hviezdice čierneho kráľa vo dvoch fázach predstavuje veľmi dobrý výkon, aj keď celkový dojem iste nezlepšuje opakovanie matov De6 a D:g2.

Riešenie problému č. 961 (Libiš a Kabát) z 3. februára: 1.Sf8 hrozí 2.Dd6+ K:f6 3.Se7 mat, 1...K:f6 2.Df4+ K:e6 3.Df5 mat, 1...D:e6 2.Jg4+ D:g4 3.Dd6 mat (2...Kd5 3.Dc5 mat, 1...Dd5, Vd2, Jc4 2.Jg4+, De4+, Dc5+ atď.). Výborný úvodník a tri modelové maty.

Ceny za riešenia č. 960 a 961 vyhrávajú: Vincent Černák, Sídlisko Váh II B3/E č. 46, 927 00 Šaľa, Valentín Dikarev, Krupskej 44, 040 01 Košice a Marián Križovenský, Sídlisko II 1112 A/25, 093 01 Vranov nad Topľou.

Problém č. 917 (Šťastný) z 15.7.1977 opravuje autor pridaním čierneho Pb4: b. Kh6 Dg5 Vd5 Sg4 Jd3 Je7 Pb3 c2 c5 f2 (10), č. Ke4 Jd7 Je6 Pb4 c6 c7 f4 g6 h7 (9), dvojťažka, 1.Jf5.


Vzad <<  >> Vpred