Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.4.1978)


Problém č. 978 – originál

Ladislav Salai sr., Martin

Mat 2. ťahom


Problém č. 979 – originál

Štefan Blunár, Zvolen

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 978: biely Kc7 Da6 Vf1 Vh4 Sb5 Sb6 Jd4 Pb7 c4 e6 f7 (11 kameňov), čierny Ke5 Vd6 Pg6 h5 h7 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 979: b. Ka5 Dc5 Vd8 Vg8 Sc2 Sh4 Je8 Jg5 Pe2 f3 f6 (11), č. Kf5 Db1 Va7 Vd2 Sb7 Sc1 Ja8 Je4 Pa3 a6 b2 e5 g3 g4 (14), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Vo dvojťažke si okrem riešenia treba všimnúť tri zvodnosti, trojťažka obsahuje zdanlivé hry (pred úvodníkom) 1...Vd5 2.f:e4+ Kf4 3.Je6 mat, 1...Sd5 2.Jd6+ Kf4 3.e3 mat. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ (pri adrese). Problémy patria do štvrťročnej riešiteľskej súťaže o 25 cien, ktorú sme vypísali v minulej rubrike.

Riešenie problému č. 970 (Juríček) z 10. marca 1.Sc6 tempo 1...Vc3~, V:c2+, V:b3, c4, d5, e3 2.Dc4, Ja:c2, J:b3, Sb6, Se5, Jf3 mat. Škoda, že sa nepodaril lepší úvodník.

Riešenie problému č. 971 (Križovenský) z 10. marca: 1.Kb6 hrozí 2.De3, 1...Kc4, Kd6, c5, c2, d6 2.Ve4+, De3, De3, Dd2+, D:f3+ atď. Výborne využitý a zvládnutý materiál. Zatiaľ ešte chýba výrazná idea, ale pri zlepšujúcej sa technike autora to iste príde.

Ceny za riešenia č. 970 a 971 vyhrávajú: Vojtech Bliha, Sídl. III, bl B-I-36, 945 01 Komárno, Jozef Šimonovič, CI-AL/124, 018 41 Dubnica nad Váhom a Karol Veselý, Protetické oddelenie, Skladná 2, 040 01 Košice.

* Podľa správy z ÚV ČSZTV počnúc budúcim rokom sa opäť obnovia majstrovstvá ČSSR v skladaní šachových problémov. Vrcholné súťaže v riešení predbežne naďalej ponesú názov finále celoštátnej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred