Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.2.1978)


Problém č. 960 – originál

Michal Virostko, Zamutov

Mat 2. ťahom


Problém č. 961 – originál

Z. Libiš a J. Kabát, Lysice

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 960: b. Kf7 Da3 Vc3 Vg1 Jf5 Jh3 (6), č. Kg4 Jg2 Pe3 e4 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. 961: b. Kh7 Db4 Sg7 Jf6 Jg3 Pe6 g2 (7), č. Ke5 Da2 Ve2 Jb1 Jb2 Pa3 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia oboch problémov (dvojťažka má zvodnosť 1.Da2?) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 953 (Palkoska) z 30. decembra 1977: 1.d8K! tempo 1...Kc6 2.Vb2 Kd6 3.Vb6 mat, 1...Ke6 2.Vf2 Kd6 3.Vf6 mat.

Riešenie problému č. 954 (Kubbel) z 30. decembra 1977: 1.e8č.K!! tempo 1...Kd8 2.Dd7 – mat obom kráľom. – Klasické žartovné "trojkráľové" problémy slávnych autorov sa veľmi páčili a vyriešilo ich niekoľko desiatok riešiteľov. K niektorým pripomienkam a návrhom z listov sa príležitostne vrátime.

Ceny za riešenia vyhrávajú: František Hečko, Šoltésovej 5, 036 01 Martin, Ivan Jobko, Nové Vozokany III/63, okr. Nitra a Viliam Paulen, Slovenská 51, 052 01 Spišská Nová Ves.


Zo sveta veľkej dámy

V Amsterdame sa na sklonku minulého roku uskutočnili dva turnaje o najvyššie tituly. Majsterkou sveta vo veľkej dáme sa stala Moskovčanka E. Michajlovskaja. Rovnaký titul spomedzi juniorov získal 18-ročný Holanďan B. Bees. Oba turnaje boli úporným súbojom sovietskych a holandských dámistov. Náš junior Malík skončil až na 9.-11. mieste z 12 účastníkov.

Československý reprezentant Václav Krišta poskytol nedávno interview sovietskemu týždenníku "64". Spomína v ňom významné turnaje (poháre Prahy a Brna, majstrovstvá vysokých škôl, majstrovstvá ČSSR jednotlivcov a družstiev), stálu rubriku v brnenskom denníku Rovnost a predsavzatie dámistov utvoriť v tomto roku Zväz veľkej dámy v rámci telovýchovnej organizácie.


Vzad <<  >> Vpred