Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.2.1978)


Problém č. 962 – originál

Vlastimil Gregor

Dolný Harmanec

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 963 – originál

Ján Golha, Lúčnica

Mat 2. ťahom, 2 riešeniaKontrolná notácia. 962: b. Ka7 Db6 Vb3 Sc6 Jd2 Pb2 b5 h2 (8), č. Ka4 Dh1 Pa5 c4 d6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 963: b. Kd7 Da8 Vg5 Vh3 Sg1 Pd3 (6), č. Kd5 Se5 Ja5 Jc6 Pc3 f7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Autor druhej dvojťažky venuje svoju skladbu všetkým, ktorí sa podieľali na napísaní publikácie 30 ROKOV SLOVENSKÉHO KOMPOZIČNÉHO ŠACHU. Vo svojom liste nám napísal: "Je to skutočne reprezentačná brožúrka, ktorá názorne dokumentuje rozvoj slovenského kompozičného šachu za posledných 30 rokov." – Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 955 (Blunár) zo 6. januára: Zdanlivé hry 1...V:e4 2.f:g5+ Ke5 3.Vf5 mat, 1...J:e4 2.f:g5+ Ke5 3.Jc6 mat, riešenie 1.Je3 hrozí 2.e5+ V:e5 3.f:g5 mat, 1...V:e4 2.f:g5+ Ke5 3.Jc6 mat, 1...J:e4 2.f:g5+ Ke5 3.Vf5 mat (1...g:f4 2.V:f4). Zaujímavá recipročná zámena (iba matov).

Knižné ceny za riešenie vyhrávajú Milan Jurkovský, VG SNP Rudlová, 974 00 Banská Bystrica, Ján Šefčík, 053 06 Bijacovce 42 a Vladimír Vrba, Bratislavská 998, 018 41 Dubnica nad Váhom.

* V turnaji dvojťažiek, ktorý vypísal Šachový zväz SÚV ČSZTV k 50. narodeninám majstra športu Ľudovíta Lačného, je tento predbežný výsledok: ceny v poradí M. Svítek, V. Rudenko (ZSSR), J. Hronec, J. Brabec a J. Szöghy (Maďarsko), čestné uznania G. Bakcsi (Maďarsko), Š. Blunár, J. Valuška, J. Hronec a E. Wirtanen (Fínsko), pochvalné zmienky bez poradia Amirov (ZSSR), Makaronec (ZSSR), Mlynka, Svítek, Tinebra.

* V dňoch 22.-27. apríla t. r. sa uskutoční v bulharskej Varne teoretická konferencia kompozičného šachu, ako aj schôdza predstaviteľov kompozičných organizácií socialistických štátov.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o kompozičný šach bude vo štvrtok 16.2.1978 o 18. hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku na Jadernej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred