Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.8.1977)


Problém č. 923 – originál

Jozef Pinter, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 924 – originál

Oto Mihalčo, Košice

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 923: biely Kb2 Df1 Vc8 Sg8 Ja8 Jg5 Pa4 b4 b5 c3 f7 (11 kameňov), čierny Kd5 Vb8 Vd8 Sf8 Jc1 Pb7 c2 c7 e5 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 924: b. Kd7 Db1 Vb5 Se3 Sg8 Jf7 Jg6 Pa4 (8), č. Kc4 Vg7 Vh6 Jc1 Jd3 Pc3 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 914 (Bednár) z 8. júla: 1.c4 hrozí 2.c5 mat, 1...b:c3 e.p., d:c3 e.p., J:c4, Jd7, Sc6, V:f4, V:c1, J:e4 2.Sa3, Dc5, J:c4, Je8, V:c6, D:f4, e5, Jf5 mat. Úloha bohatá na varianty, ale motivačne jednoduchá.

Riešenie problému č. 915 (Mikuš) z 8. júla: 1.Sa2 hrozí 2.Ve3 mat, 1...d3, Ke6, K:e4, Kc4, Ja5 (a pod.) 2.Vb4, Vf3, Jf6, D:c6, Jdf6 mat. Ukážka toho, že menej môže byť viac. Výborný úvodník a výrazné batériové varianty (vrátane hrozby).

Knižné ceny za riešenie č. 914 a 915 vyhrávajú: Jozef Belko, 976 45 Hronec 118, F. Krňan, ul. Februárového víťazstva 65, 801 00 Bratislava a Dušan Samlek, Zlatý Potok 2433, 960 01 Zvolen.

* Nedávno sme písali o úspechoch kubánskeho veľmajstra Garcíu. Na veľkom turnaji v Leningrade skončil síce až na 11.-13. mieste so 7,5 bodmi, ale iste ho teší krásne víťazstvo nad Romanišinom. V pozícii b. Kg1 Dh1 Ve1 Vf1 Jd4 Jh6 Pa2 b3 e3 g3 (10), č. Kg7 Dc3 Vc7 Vf8 Je5 Jg5 Pa6 b5 d5 g6 h7 (11) Romanišin (biely) zapečatil ťah 42.Kg2. Pokladal ho zrejme za nečakaný, ale pri dohrávaní García odpovedal okamžite ešte prekvapujúcejšou obeťou 42...D:d4!! Biely rátal s odpoveďou 42...Dd3, čo by umožnilo predĺžiť odpor, ale po ťahu v texte sa po chvíli vzdal. Ľahko si totiž spočítal, že po 43.e:d4 Vc2+ 44.Kg1 Jef3+ 45.V:f3 J:f3+ 46.Kf1 J:e1+ by jeho súper získal veľkú materiálnu prevahu. Tak dostal budúci víťaz turnaja tvrdú lekciu do Garcíu z Kuby – ale ako vieme, potom ju ešte niekoľkokrát vrátil svojim ďalším súperom.


Vzad <<  >> Vpred