Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.8.1977)


Problém č. 922 – originál

Ján Gašparovič, Partizánske

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg6 Da4 Se3 Sg2 Je8 Jg3 Pd2 e6 f2 f5 (10 kameňov), čierny Kd5 Sf3 Jd6 Pa3 b4 b7 c4 c6 e7 (9 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 912 (Briš) z 1. júla: 1.Se2 tempo 1...Ka4, Kc4, Ka6, a4, c4 2.Dc6, V:d4, Db7, Vb3, Dc6 mat, úloha má navyše zdanlivú hru 1...Ka4 2.Sc6 mat a zvodnosť 1.Sb7? a4! s variantom 1...Kc4 2.Sa6 mat.

Riešenie problému č. 913 (Birkuš) z 1. júla: 1.Jd1 hrozí 2.De3 mat, 1...c:d4, Ve2, Va3, K:d4, Vf4, f4, Vf3 2.J:f2, D:f5, c3, Df4, De7, Dd5, g:f3 mat, a opäť malá zvodnosť 1.Je:f5? hrozí 2.De3 mat, 1...c:d4, Ve2 2.Jg3, Jg3 mat, ale 1...d1J! – Dve veľmi pekné prvotiny so zaujímavým variantovým obsahom, pričom osobitne treba hodnotiť snahu autorov o vytvorenie ďalších fáz (zdanlivé hry a zvodnosti).

Knižné ceny za riešenie vyhrávajú: Pavel Ando, Žofilná 1/a, 940 01 Nové Zámky, žiak Jozef Komačka, 013 22 Rosina 509 a Juraj Lovas, ul. J. Dóžu 22, 079 01 Veľké Kapušany.

* Okresnú riešiteľskú súťaž usporiadal nedávno časopis Trnavský hlas. Zúčastnilo sa na nej 75 riešiteľov a finále sa uskutočnilo v miestnosti štadióna TJ Stavbár OSP Trnava-Modranka. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali: žiaci – Miroslav Vitek, dorastenci – Peter Minich, ženy – Oľga Hlubinová, muži – Milan Szitkey, všetci z Trnavy. Vydarená súťaž iste nájde svoje nasledovníčky v ďalších okresoch!

* Okresný dom pionierov a mládeže v Kutnej Hore (Kremnická 32, 284 00) vypisuje medzinárodnú súťaž v skladaní trojťažiek, v ktorých biely má presne tri kamene: kráľa, dámu a vežu (počet čiernych kameňov je neobmedzený). Skladby treba poslať na uvedenú adresu do 15. novembra t. r., rozhodcom súťaže je V. Buňka, udelené budú 3 ceny a ďalšie vyznamenania.

* Ako je už dobre známe, veľký leningradský turnaj na počesť 60. výročia Veľkého októbra, vyhrali spoločne bývalý majster sveta Michail Tal a v poslednom čase mimoriadne úspešný 25-ročný veľmajster Oleg Romanišin. Dnes sa pozrime, ako (podľa komentátorov sovietskeho šachového týždenníka) "rižský bombardér smrtonosne zaútočil na ľvovskú pevnosť". Biely A. Beľajevskij – čierny M. Tal: 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Sg5 e6 7.Dd2 a6 8.0-0-0 Sd7 9.f4 Se7 10.Jf3 b5 11.S:f6 g:f6 12.f5 Db6 13.Kb1 0-0-0 14.g3 Kb8 15.f:e6 f:e6 16.Sh3 Sc8 17.Dh6 (týmto ťahom biely stráca výhodu otvorenia, iniciatívnejšie bolo 17.Je2) 17...Dc5 18.Vhf1 a5 19.Je2 (lepšie bolo vrátiť dámu na d2) 19...d5 20.e:d5 Jb4! 21.Jed4? (najslabšia z troch možností jazdcami, isté obranné šance sa mohli zachovať po 21.Jc3 alebo 21.Jfd4) 21...D:d5 22.b3 e5 23.Je6 Dc6 24.c3, ale ešte pred vyhrávajúcim 24...De4+ sa biely vzdal.


Vzad <<  >> Vpred