Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.7.1977)


Problém č. 912 – originál

František Briš

Oravská Lesná

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 913 – originál

Jozef Birkuš, Martovce

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 912: biely Kc7 Dg2 Vd3 Sd2 Sf3 Je6 Pa2 (7 kameňov), čierny Kb5 Pa5 c5 d4 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. 913: b. Kc6 Dg5 Va5 Sb1 Sg1 Je3 Jh4 Pc2 d4 g2 (10), č. Ke4 Va1 Vf2 Pb4 c5 d2 d6 e7 f5 h5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.


Práve padol starý rekord

V šachovej rubrike denníka Smena bolo v období 18.4.1959-10.12.1966 uverejnených 102 prvotín, z toho 91 prvých skladieb od 91 slovenských autorov (posledná z nich 25.6.1966). Pritom Smena držala rekord v počte začínajúcich slovenských autorov už od 7.7.1962, keď číslom 37 prekonala dovtedajší najlepší výkon Práce.

V našej rubrike bolo od jej počiatku dosiaľ uverejnených spolu 90 prvotín od 91 slovenských autorov (jedna z prvotín mala naraz dvoch nových autorov). Dnes uverejňujeme dva problémy, ktorými sa hlásia do rodiny slovenských šachových skladateľov ďalší dvaja začiatočníci. Autor problému č. 912 je teda v poradí 92. nový autor a problém č. 913 je v poradí 92. slovenská prvotina v našej rubrike. To znamená, že takmer 15 rokov trvajúcu "hegemóniu" Smeny a jej 11 rokov starý rekord prekonáva dnes naša šachová rubrika (a to hneď v oboch aspektoch rekordu).

Pre úplnosť treba dodať, že problém č. 913 je celkove už 93. prvotinou, lebo jedna z doteraz uverejnených prvých skladieb došla z ČSR. Do prekonania tohto rekordu Smeny nám teda chýba ešte 10 prvotín...

Riešenie problému č. 904 (Jurkovský) z 27. mája: 1.Jb3 hrozí 2.Dc6 mat, varianty po 1...Ke4, Sd7, V:c3, De8, Jb4 (Jd4), J:b5. Veľmi dobrý úvodník.

Riešenie problému č. 905 (Todek) z 27. mája: Zdanlivé hry 1...d3, c3 2.De3, Sd5 mat, 1.Jd5 tempo 1...d3, c3, K:d5, Kd3 2.Jc3, De2, D:d4, Dc2 mat. Veľmi pekná zámena dvoch matov vo forme núdzovky – podstatné zlepšenie mladého autora.

Knižné ceny za riešenie č. 904 a 905 vyhrávajú: Matej Botta, Krátka 16, 945 01 Komárno, Viliam Ondrejka, 951 21 Rišňovce 498 a Karol Vojtek, Turgenevova 30/48, 040 01 Košice.


Vzad <<  >> Vpred