Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.6.1977)


Problém č. 910 a 911 – originály

Bedrich Formánek, Bratislava

Pozri textKontrolná notácia. 910: b. Kb2 Vc7 Sb7 (3), č. Kd6 Dd5 Sa2 Jc2 Pa6 b3 c4 d2 (8), 911: b. Kh4 Sg2 Sg5 Je5 (4), č. Kf5 De7 Vf2 Se2 Jh3 Pe6 f7 g7 h7 (9).

Dňa 28. júna 1952 založili šiesti šachoví skladatelia (A. Ančin, B. Formánek, Ľ. Lačný, J. Linder, J. Pál, A. Pituk) prvú slovenskú organizáciu kompozičného šachu, ktorá sa vtedy nazývala "Problémová komisia pri SŠS". Od toho času sa mnoho zmenilo, kompozičný šach zapustil na Slovensku hlboké korene, ohromne narástli počty skladateľov a riešiteľov, dostavilo sa množstvo úspechov turnajových a tvorivých. A organizácia, ktorá r. 1953 prešla pod strechu telovýchovy, vyvíjala plných 25 rokov bohatú a záslužnú činnosť. Usporiadala súťaže a školenia, vydávala publikácie a bola prakticky pri všetkom, čo posúvalo náš kompozičný šach dopredu.

Práve dnes sa stretávajú členovia predsedníctva Sekcie kompozičného šachu ŠZ SÚV ČSZTV a ďalší slovenskí šachoví skladatelia na dvojdennom zasadnutí pri Počúvalskom jazere (teda opäť v oblasti Banskej Štiavnice), aby oslávili jubileum svojej organizácie a porozprávali sa o minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Želáme im do druhej dvadsaťpäťky veľa chuti, iniciatívy a vytrvalosti v práci, aby sa im pri ďalšom rozširovaní a skvalitňovaní kompozičného šachu darilo aspoň tak ako doteraz.

K vzácnemu jubileu venuje organizácii jej zakladajúci predseda malý darček v podobe dvoch skladieb symbolizujúcich číslicu 25. Ide o pomocné maty druhým ťahom (čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom) – ale oba sa odohrávajú na šachovniciach 4x8. Troch správnych riešiteľov odmeníme podľa obvyklých podmienok.

* Jedenásť knižných cien v našej dlhoročnej riešiteľskej súťaži získali na základe žrebovania: Mikuláš Adamšic (Humenné), Ľubomír Cimra (Dobřany), Jozef Horváth (Luky pod Makytou), Ján Juríček (Zvolen), Adolf Kovács (Bratislava), Ľudovít Lojkovič (Jelšava), Ján Nahálka (Ľubeľa), Ján Podolák (Trnava), Ján Profant (Važec), Dušan Škrovina (Martin) a Marek Voško (Prešov).

Riešenie problému č. 902 (Hannelius) z 20. mája: 1.e4 hrozí 2.Vb1 3.Df1 mat, 1...Jd6 2.J:d3 3.Jf4 mat, 1...Jc5 2.Jc4 3.Je3 mat, 1...Jd8 2.J:f3 3.Jh4 mat. Súčasťou obsahu (téma dvojventilu) sú tematické pokusy 1.e:d3? Jd6!, 1.e3? Jc5!, 1.e:f3? Jd8!, v ktorých biely pešiak blokuje polia svojmu jazdcovi.

Riešenie problému č. 903 (Barnes) z 20. mája: 1.Ve4 hrozí 2.Ve8 mat a varianty po 1...Sf7, Se7, Se6, Sd6+, Ve3, Ve2. "Iba" strategická, ale zaujímavá a originálna dvojťažka.

Knižné ceny za riešenie č. 902 a 903 vyhrávajú: Oľga Hlubinová, Podjavorinskej 16, 917 01 Trnava, Štefan Selcey, Sídl. Stred bl. A/IV, 955 01 Topoľčany a Jozef Srnanský, ul. Februárového víťazstva 111, 801 00 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred