Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.5.1977)


Problém č. 904 – originál

Marián Jurkovský

Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 905 – originál

Štefan Todek, Lisková

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 904: biely Kh1 Dc3 Ve1 Ve7 Sf1 Sf4 Jc5 Jh5 Pa7 b5 e2 f5 (12 kameňov), čierny Kd5 Df8 Va1 Ve3 Sd8 Se6 Jc2 Jc7 Pa5 h3 (10 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 905: b. Kb1 Df2 Sa2 Sg1 Jb4 Pb5 f4 f5 g4 g6 h2 (11), č. Ke4 Pa3 b2 b6 c4 d4 g7 h3 h4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvou dvojťažkou sa predstavuje čitateľom našej rubriky nový šachový skladateľ, ktorého prvotina bola uverejnená minulý rok vo Východoslovenských novinách. Autor č. 905 urobil pekný pokrok: jeho skladba obsahuje zdanlivé hry po oboch ťahoch čierneho. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 899 (Lačný) z 29. apríla: 1. zvodnosť 1.Sb6? hrozí 2.Sf3 mat, 1...Vf4, Sf4 2.Jh6, Jf6 mat (1...Vb4, D:a4!), 2. zvodnosť 1.Sc5? 2.Dg5, Df5 mat (1...Vb4, D:a4!), 3. zvodnosť 1.Se3? 1...D:a4, Vb4, Vf4 2.Jh6, Dg5, V:f4 mat (1...Sb4!), riešenie 1.Sf2 1...D:a4, Vb4, Sf4 2.Jf6, Df5, V:f4 mat. Ďalšie pionierske dielo nášho majstra vzbudilo v kompozičnom svete veľký ohlas. Schéma je maximálne nasýtená a pritom úplne nová – obsahom skladby je zámena 5 obrán a rozložená trojfázová zámena dvoch matov, všetko v krásnom cykle spojenom s prerušovaním štyroch čiernych línií. Jediným nedostatkom je dvojité vyvrátenie prvých dvoch zvodností.

Na otázku korešpondenta týždenníka "64" o výkonoch šachistov na majstrovstvách Európy v Moskve, povedal tréner našich reprezentantov, M. Filip toto: "Predovšetkým treba spomenúť Karpova. Jeho 5 víťazstiev zapôsobilo na mňa veľkým dojmom. Keby som nevidel partiu Portisch – Karpov, nikdy by som neveril, že čiernymi kameňmi možno v 23 ťahoch poraziť šachistu takej vysokej triedy, ako je maďarský semifinalista turnaja kandidátov." – Naši čitatelia si teda iste radi pozrú, ako to Karpov "urobil": 1.Jf3 Jf6 2.g3 b6 3.Sg2 Sb7 4.0-0 e6 5.d3 d5 6.Jbd2 Jbd7 (to je nový ťah) 7.Ve1 Sc5! (a to už nová idea, ktorou Karpov vyriešil problémy otvorenia výborným spôsobom) 8.c4 0-0 9.c:d5 e:d5 10.Jb3 (jazdec na tomto poli nebude stáť veľmi dobre) 10...Sb4 11.Sd2 a5 (so snahou o zostrenie hry) 12.Jbd4 Ve8 13.Vc1 c5 14.Jf5 Jf8 15.d4?! (riskantné) 15...Je4 16.d:c5? (už chyba, Portisch asi prehliadol 17. ťah čierneho) 16...J:d2 17.J:d2 Dg5! (jazdci, utekajte) 18.Jd6 (ihneď prehrávalo 18.Je3 V:e3 19.f:e3 D:e3+ 20...S:d2) 18...S:d2 (teraz má biely veľký výber, ale nič nevedie k záchrane) 19.J:b7 S:e1 20.D:e1 V:e2 21.D:e2 D:c1+ 22.Df1 Dd2 23.c:b6 Vc8! – a majster sveta zožal potlesk, keď sa Portisch vzdal pred stratou dámy alebo matom.


Vzad <<  >> Vpred