Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.9.1977)


Problém č. 930 – originál

Milan Jureňa, Gbely

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 931 – originál

Ján Kovalič

Spišská Nová Ves

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 930: biely Kc7 Dd3 Vb4 Vf7 Sa2 Ja5 Jf8 Pd7 e2 (9 kameňov), čierny Ke5 Dc1 Ve6 Vh5 Jb1 Je4 Pc4 c5 f2 f3 g3 h4 (12 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 931: b. Kd1 Db5 Sb4 Sc6 (4), č. Kd4 Jb7 Je7 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka s typickou hrou čierneho jazdca je už 98. prvotinou v našej rubrike, blíži sa teda výnimočné jubileum. Klasická trojťahová miniatúrka je dielom mladého autora, ktorý začínal vo Východoslovenských novinách. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 922 (Gašparovič) z 5. augusta: 1.Dd1 hrozí 2.D:f3+ Ke5 3.Df4 mat, 1...c3 2.Jc7+ Ke5, Kc4 3.d4, d3 mat, 1...S:g2 2.Jc7+ Ke5 3.f4 mat, 1...J:f5, J:e8, Je4 2.D:f3+ atď. Na začiatočníka pekná trojťažka s výborným úvodníkom.

Knižné ceny za riešenie vyhrávajú: žiačka Libuša Barteková, Bruhovce 72, 916 25 p. Potvorice, Ľudmila Feketová, Pri starom letisku 39, 813 00 Bratislava a Vladimír Luža, ul. Februárového víťazstva 119, 801 00 Bratislava.

* Československá sekcia kompozičného šachu chystá od budúceho roku založiť tradíciu pravidelných okresných preborov, resp. súťaží v riešení šachových problémov. Ich organizáciu bude riadiť nedávno založená riešiteľská komisia. Záujemci o túto činnosť v okresoch sa môžu prihlásiť na adresu: Josef Burda, E. Holuba 1/1394, 736 01 Havířov 2-Podlesí.

* Finále II. celoštátnej súťaže v riešení sa uskutoční v druhom štvrťroku 1978. Postúpi do neho aj riešiteľ z našej rubriky podľa výsledku súťaže, ktorú vypíšeme koncom tohto roku.


Vzad <<  >> Vpred