Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(8.5.1965)Skladba č. 143Inž. Juraj Brabec, Bratislava

II.-III. cena

Šachmaty v SSSR 1962

Mat 2. ťahom (8–8)Majstrovstvo ČSSR v problémovom šachu, z ktorého sme v minulej rubrike (17.4.) priniesli prvé výsledky, sa koná každé tri roky. Právo účasti na ňom má každý problémista, ktorý v stanovenom termíne pošle usporiadateľovi svoje najlepšie práce za posledné tri roky. Zo všetkých zaslaných úloh rozhodcovia potom vyberú 20 najlepších, pričom ich ohodnotia zostupným radom bodov od 20 po 1. Majstrom republiky sa stáva skladateľ s najväčším počtom bodov.

V oddelení dvojťahových úloh na práve skončenom majstrovstve sa o prvenstvo tuho bojovalo. Nakoniec zvíťazil s 83 bodmi inž. J. Brabec o 17 bodov pred V. Přibylom, ktorému holandskí rozhodcovia Smit a Visserman ocenili ako najlepšiu úlohu č. 143a (IV. cena Memoriál M. Havel 1961 – b. Ka8, Dh1, Va4, Sa2, Ja7, Jc8 – č. Kc5, Vg4, Vg6, Je4, Pa6, c3, g3 – mat 2. ťahom) s predĺženou obranou čierneho jazdca v troch fázach – 1.Sf7? Ve6!, 1.De1? Vd6!, 1.Db1! Čo do obsahovej stránky je zaujímavá ďalšia ukážka, ktorú prinášame na diagrame, kde je spracovaná väzba čiernej dámy a strelca vo všetkých variantoch v originálnej súvislosti: 1...S:b2 2.Jc2 mat, 1...S:d4 2.Jd3 mat, 1.De4? f:g5! 1.Db1! s väzbou na d4, resp. b2. Kontrolná notácia: b. Kh8, De1, Va8, Vc6, Sa2, Sg5, Jb2, Jd4 – č. Kb4, Dd2, Vf5, Sc3, Sh7, Je8, Pb5, f6 – dvojťažka.

Na ďalších miestach skončili: A. Pituk 37b., V. Pachman 19 b., J. Bosák 4 b.


Vzad <<  >> Vpred