Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(17.4.1965)Skladba č. 142Vladimír Pachman, Praha

II. cena

Schweizerische Schachverein 1960

Mat 3. ťahom (7–7)Pred nedávnom bolo rozhodnuté V. majstrovstvo ČSSR v problémovom šachu. Konalo sa tentoraz v piatich oddeleniach a prinieslo veľký úspech medzinárodnému majstrovi V. Pachmanovi, ktorý získal majstrovský titul v troch oddeleniach. Najvýraznejší úspech dosiahol v oddelení trojťažiek, kde obhájil svoje prvenstvo s náskokom 83 bodov! Sovietski rozhodcovia Lošinskij a Kofman pri hodnotení úloh už tradične prihliadali prednostne k čistým matom a tak medzi dvadsiatimi najlepšími trojťažkami sa neumiestnila ani jedna úloha iného smeru. Malú výnimku tvorí Formánkova trojťažka 142a (I. cena Szachy 1962 – b. Kg7, Db1, Se4, Sg1, Jd1, Pf3 – č. Ke5, Da1, Sc4, Pa6, c3, d6, e6, e7, g3 – mat 3. ťahom), kde sú čisté maty podané v modernej forme zámien: 1...c2 2.D:a1+ Kf4 3.Se3 mat, 1...Kf4 2.Se3+ Ke5 3.f4 mat, riešenie 1.Jf2 zamení maty v predúvodníkových variantoch za nové – 3.Jh3 mat, resp. 1...Kf4 2.Jh3+ Ke5 3.f4 mat. Na ďalších miestach sa umiestnili inž. I. Mikan s 23 b., J. Křivohlávek s 18 b., I. Šindler so 16 b., A. Ančin so 14 b., dr. A. Mandler s 12 b., inž. B. Formánek s 11 b., J. Vašta so 7 b. a J. Moravec s 3 b.

Na diagrame prinášame úlohu z oddelenia trojťažiek, ktorá obsadila 1. miesto. Nájdete v nej tri varianty zakončené čistým matom. (Čistým matom nazývame taký, pri ktorom je každé pole matovej siete neprístupné čiernemu kráľovi z jediného dôvodu). Kontrolná notácia: b. Kh1, De4, Sh3, Sh6, Jg2, Pb7, g5 – č. Kh5, Db8, Se8, Je5, Jf3, Pc7, h7 – mat 3. ťahom.


Vzad <<  >> Vpred