Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(3.7.1965)Skladba č. 147Valentin F. Rudenko, SSSR

1. miesto majstrovstva družstiev SSSR

Mat 2. ťahom (14–3)Kontrolná notácia: b. Kg3, Dh3, Vd7, Sa2, Sa5, Je2, Jf5, Pa4, a7, d4, d6, f4, f6, g5 – č. Kd5, Jb3, Pe3 – mat 2. ťahom.

Medzi najnáročnejšie témy v oblasti moderných dvojťažiek patrí cyklická zámena matov. Prvým komu sa túto komplikovanú tému podarilo spracovať bol slovenský skladateľ šachových problémov, majster športu Ľudovít Lačný so Žiaru nad Hronom. O cyklickej zámene hovoríme vtedy, ak na rovnaké obrany čierneho pred úvodníkom (alebo po zvodnosti) a v riešení nasledujú rovnaké maty, ale cyklicky posunuté. Lačný potvrdil svoje vysoké majstrovstvo aj tým, že dokázal túto náročnú myšlienku vyjadriť v štyroch variantoch. Nasledovníka našiel až v sovietskom skladateľovi V. F. Rudenkovi, ktorý spracoval cyklickú zámenu štyroch matov na štyri ťahy čierneho kráľa po zvodnosti v úlohe, ktorú dnes prinášame. Po 1.Jc1? je čierny v nevýhode z ťahu a ťahy kráľa vedú vždy k matu – 1...Kc4 2.S:b3 mat, 1...Kc6 2.Je7 mat, 1...Ke6 2.J:e3 mat, 1...Ke4 2.a8D mat. Po 1...e2! však biely nemá pokračovanie a preto riešenie je iné. Po jeho objavení porovnajte maty vychádzajúce na ťahy kráľa s matmi vychádzajúcimi po zvodnosti a spolu s ohodnotením úlohy pošlite na adresu redakcie do 14 dní.

Riešenie problému č. 142 (V. Pachnan – b. Kh1, De4, Sh3, Sh6, Jg2, Pb7, g5 – č. Kh5, Db8, Se8, Je5, Jf3, Pc7, h7 – mat 3. ťahom). 1.Se6! vedie k trom variantom zakončeným čistými matmi (čistý mat je každý mat, v ktorom sú polia v matovej sieti neprístupné čiernemu kráľovi z jediného dôvodu). 1...Sc6 2.Dg4+ J:g4 3.Sf7 mat, 1...D:b7 2.Sg4+ J:g4 3.D:e8 mat (hrozba: 2.Dh4+ J:h4 3.Jf4 mat, pričom obranné ťahy čierneho priviažu matujúceho jazdca.)


Vzad <<  >> Vpred