Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(19.6.1965)Skladba č. 146Josif Kricheli, SSSR

II. cena

Die Schwalbe 1963

Pomocný mat 2. ťahom (3–3)

a) diagram, b) Kh1-c7, c) Vc1-c3Kontrolná notácia: b. Kh1, Vc1, Vh8 – č. Kd2, Pe2, e3 – pomocný mat 2. ťahom, postavenie b) Kh1-c7, postavenie c) Vc1-c3.

Mnohí šachisti hrávajú vo voľných chvíľach rôzne druhy neortodoxného šachu, ako je napr. francúzsky šach, vojnový šach a pod. Najväčšie uplatnenie nájdu však najrôznejšie druhy neortodoxného šachu práve v šachovom probléme. Jeden z nich – pomocný mat – prinášame na dnešnom diagrame. V pomocnom mate má biely i čierny spoločný cieľ – obaja sa snažia zmatovať čierneho kráľa. Pri riešení takéhoto problému treba postupovať nasledovne – začne čierny a pomáha dať bielemu mat v uvedenom počte ťahov. Už z definície pomocného matu je zrejmé, že obsah úlohy sa nemôže členiť do variantov, preto sa úlohy obyčajne obohacujú viacnásobným riešením, alebo formou dvojníkov. Dnešná ukážka je prevedená vo forme trojníka, čo znamená, že premiestením kráľa na c7, alebo veže na c3 vznikajú ďalšie dve úlohy s rovnakou výzvou a s príbuzným obsahom. Riešenie prvej pozície, ktorá je na diagrame je nasledovné: (začína čierny) 1.e1J! Vhc8 2.Jd3 V8e2 mat! Je jasné, že po premiestení bielych figúr sa už uvedenou spoluprácou nebude dať vytvoriť matový obrazec a v oboch prípadoch bude riešenie iné. Podarí sa ho nájsť aj našim riešiteľom?


Vzad <<  >> Vpred