Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(28.8.1965)Skladba č. 150Erkki A. Wirtanen, Fínsko

I. cena

Jub. tur. M. Wróbla 1957/58

Mat 2. ťahom (9–10)Kontrolná notácia: b. Kh8, Db7, Va5, Ve8, Sf4, Je5, Jg5, Pc2, d2 – č. Kd4, Dh3, Va6, Ve2, Sa7, Jd5, Pc3, c5, g4, h7 – mat 2. ťahom.

Jedným zo základných typov modernej tematiky šachových dvojťahových úloh je trojfázová zámena dvoch matov. Tento, pre laika málovravný pojem, veľmi pekne vysvetľuje dnešná úloha známeho fínskeho skladateľa. Prvá fáza v nej vzniká ešte pred úvodníkom a preto ju i nazývame predúvodníková alebo zdanlivá. Pozostáva z dvoch obrán čierneho, po ktorých nasledujú dva zdanlivé maty: 1...Jb6 2.Je6 mat, 1...Je3 2.De4 mat. Zmysel ťahov čierneho je pochopiteľný až v súvislosti s ďalšou fázou úlohy, kde biely ťahom 1.Db3 vytvára hrozbu 2.Dc4 mat, proti ktorej sú ťahy 1...Jb6 a 1...Je3 už skutočnými obranami. Teraz nasledujú však po nich iné maty: 2.Jc6, resp. 2.d:c3 mat. Po 1...Dd3! ale zistíme, že sme objavili iba zvodnosť a sme nútení nájsť tretiu fázu, ktorá vzniká po úvodníku 1.Db5! Po obranách 1...Jb6 a 1...Je3 sa predúvodníkové maty zamenia druhýkrát – 2.D:c5, resp. 2.Dd3 mat – čím je systém zámen ukončený. O trojfázovej zámene dvoch matov teda hovoríme vtedy, ak na rovnaké dve obrany čierneho v každej fáze nasledujú vždy iné dva maty.

Riešenie problému č. 146 (J. Kricheli – b. Kh1, Vc1, Vh8 – č. Kd2, Pe2, e3 – pomocný mat 2. ťahom): pozícia A: 1.e1J Vhc8 2.Jd3 V8c2 mat, pozícia B (Kh1-c7): 1.e1V Vh1 2.Ve2 Vhd1 mat, pozícia C (Vc1-c3): 1.e1S Vh3 2.e2 Vhd3 mat.


Vzad <<  >> Vpred